Co grozi pracownikowi, pracodawcy za brak badań lekarskich?

Prawo    
ocena
Terminowa realizacja badań lekarskich to obowiązek zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z możliwością kary finansowej.

Badania lekarskie są konieczne do podjęcia pracy, pracownik ma obowiązek także przeprowadzania badań okresowych i kontrolnych. Badania takie stwierdzają możliwość pracy na określonym stanowisku, dlatego też ich posiadanie i przechowywanie jest bardzo ważnym elementem akt osobowych pracownika.

Na badania lekarskie pracownika kieruje pracodawca, który pokrywa też związane z nimi koszty. Badania takie powinny odbywać się w godzinach pracy.

Kara dla pracodawcy

Skierowanie pracownika na badanie lekarskie stanowi obowiązek pracodawcy. Za jego niedotrzymanie, zgodnie z kodeksem pracy, grozi kara w wysokości od 1 tysiąca aż do 30 tysięcy złotych. Co więcej, jeśli w pracy dojdzie do wypadku, a dany pracownik nie posiadał wówczas aktualnego orzeczenia lekarskiego, może to skutkować dalszymi problemami (i kosztami), np. związanymi z brakiem wypłaty ubezpieczenia.

Kara dla pracownika

Jeśli mimo skierowania na badania przez pracodawcę, pracownik nie stawi się na badaniach, łamie swój obowiązek (dotyczy on także dostosowania się do zaleceń lekarskich). Zgodnie z kodeksem pracy grozi mu wówczas kara porządkowa – upomnienie, nagana lub kara pieniężna. W sytuacji gdy pracownik odmawia poddania się badaniu, pracodawca może nie dopuścić go do pracy, co oczywiście skutkuje brakiem prawa do wynagrodzenia. W niektórych przypadkach odmowa taka może być uznana za powód do rozwiązania umowy o pracę (z winy pracownika).

Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy pracownik ma nieważne badania lekarskie, nie dochodzi jednocześnie do utraty ważności umowy o pracę.

Czy zawsze realizujecie w terminie obowiązkowe badania lekarskie?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =