Co grozi za aborcję kobiecie, lekarzowi?

Prawo    
ocena
Dokonanie aborcji poza warunkami dopuszczającymi jest sprzeczne z prawem. Sprawcy grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Pojęciem aborcji nazywa się pozbawienie życia nienarodzonego dziecka. W Polsce, poza kilkoma sprecyzowanymi wyjątkami (określonymi w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.), aborcja jest nielegalna, a jej wykonanie wiąże się z karą dla osoby, która jej dokonała.

Aborcja w kodeksie karnym

W kodeksie karnym przepisy dotyczące aborcji znajdziemy w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w artykułach 152-154. Zgodnie z kodeksem karnym lekarzowi, który za zgodą kobiety przerywa ciążę (mimo braku warunków dopuszczających) grozi kara pozbawienia wolności w wysokości do 3 lat. Jeśli do aborcji dojdzie w takim stadium ciąży, w którym dziecko posiada już zdolność samodzielnego życia, kara pozbawienia wolności wyraźnie zwiększa się i wynosi do 8 lat.

W sytuacji, gdy aborcja jest dokonywana bez zgody danej kobiety (np. przy zastosowaniu przemocy) lub też, jeśli dana kobieta jest zmuszona do pozbycia się dziecka przez różnego rodzaju groźby, danej osobie (sprawcy) grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak dziecko było na tyle duże, że mogłoby rozpocząć samodzielne życie poza organizmem kobiety, kara wyraźnie wzrasta – sprawcy grozi wówczas pozbawienie wolności 1 od roku do 10 lat.

Jeśli w wyniku aborcji kobieta ciężarna umrze, lekarzowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności lub do 12 lat, jeśli aborcja została wykonana bez zgody kobiety.

Nakłanianie do aborcji jest karane

Musimy wiedzieć, że nakłanianie kobiety do aborcji również jest karalne, podobnie jak udzielanie jej pomocy w przerwaniu ciąży. Wówczas danej osobie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

Brak kary dla kobiety ciężarnej

Ciekawe jest to, że w kodeksie karnym nie uwzględniono bezpośrednich kar dla kobiety, która decyduje się na aborcję – odpowiedzialnością (a przez to i karą) obarcza się przede wszystkim osobę, która bezpośrednio dokonała aborcji.

Czy uważacie, że kobieta, która dobrowolnie poddaje się nielegalnej aborcji powinna ponieść za to odpowiedzialność karną?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

tak powinna

~ piotr / 2016-09-27 20:12:53
oceń komentarz: (0) (0)