Co grozi za brak dowodu osobistego, nieważny dowód osobisty?

Prawo    
ocena
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość, dlatego musimy nosić go przy sobie i dbać o jego aktualność.

Dowód osobisty jest dokumentem, który w Polsce potwierdza tożsamość danej osoby. Znajdują się w nim następujące dane: nazwisko, nazwisko rodowe i imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania (choć ulegnie to zmianie w dowodach wydawanych od 2015 r.), płeć, wzrost (w cm), kolor oczu, numer PESEL, nazwa organu wydającego dowód osobisty, data wydania i termin ważności oraz seria i numer danego dowodu. Istotnym elementem dokumentu jest także wizerunek twarzy oraz podpis posiadacza dowodu.

Każdy Polak, który ukończył 18 rok życia ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Z jednej strony jest to wygoda, pozwalająca na bieżące potwierdzenie swojej tożsamości (np. przy zakupie alkoholu, płatności kartą itp.) z drugiej strony – dowód jest po prostu konieczny do posiadania rachunku bankowego, wyjazdu za granicę (nawet do krajów Unii Europejskiej), kupna biletów lotniczych itp. Brak posiadania ważnego dowodu osobistego może skutkować (zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych) ograniczeniem wolności bądź grzywną (w wysokości nawet do 5000 złotych!), choć często w ich miejsce dochodzi tylko do pouczenia.

Pamiętajmy o wymianie dowodu

Jesteśmy zobowiązani posiadać ważny dowód osobisty – wiąże się z tym jeszcze jeden obowiązek – musimy pamiętać o wymianie dowodu w odpowiednim terminie. Warto wiedzieć, że czas oczekiwania na nowy dokument wynosi nawet około 30 dni, powinniśmy więc złożyć wniosek o nowy dowód na miesiąc przed upływem terminu. Wymiana dowodu osobistego jest konieczna także, jeśli zmieniły się istotne dane, w tym nazwisko, np. po wstąpieniu w związek małżeński. Od 2015 r. na dowodach osobistych nie będzie informacji o miejscu zameldowania, dlatego zmiana tego miejsca nie będzie rodziła obowiązku wymiany dokumentu. Obowiązkowi wymiany podlegają również dowody, które uległy uszkodzeniu (np. złamaniu).

Niedogodności braku dowodu

Bez dowodu jesteśmy narażeni na wiele niedogodności, z których ewentualna grzywna (a częściej pouczenie) nie należy do najbardziej dotkliwych. Jak wspomniano bez ważnego dowodu możemy mieć trudności z wyjazdem za granicę (a jeśli wyjedziemy, możemy mieć nieprzyjemności poza krajem), z prowadzeniem rachunku bankowego, z zaciągnięciem kredytu. Nawet jeśli te trudności nie są irytujące dla części osób starszych, to już brak możliwości odbioru paczki na poczcie może być naprawdę dużym problemem.

Kradzież dowodu

Jeśli skradziono nam dowód, koniecznie musimy zgłosić to wydarzenie na policji, a także poinformować naszą gminę lub (jeśli przebywamy za granicą), najbliższy konsulat. Jest to bardzo istotne, ponieważ nasz dowód może zostać wykorzystany przez przestępców do różnego rodzaju przestępstw, w tym najpowszechniejszego – zaciągnięcia kredytu na nasze dane.

Masz dowód osobisty? Czy nosisz go zawsze przy sobie?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =