Co grozi za brak dziennika budowy, tablicy informacyjnej na budowie?

Prawo    
ocena
Kierownik budowy odpowiada za prowadzenie dziennika budowy. Jeśli dochodzi do nieprawidłowości (w tym braku dziennika), kierownikowi grozi kara grzywny.

Dziennik budowy jest bardzo ważnym dokumentem, w którym zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu robót budowlanych i związanych z nimi okoliczności. Poszczególne wpisy w dzienniku budowy są dokonywane przez sprecyzowane kategorie osób – jest to m.in. inwestor, projektant, kierownik budowy, geodeta, a także przedstawiciele organów kontrolnych, w tym m.in. organu nadzoru budowlanego.

Za prowadzenie całego dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, który ma także obowiązek umieścić na budowie tablicę informacyjną oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

Żeby po zakończeniu budowy uzyskać zgodę na użytkowanie budynku, inwestor musi przekazać oryginał dziennika budowy do organu nadzoru budowlanego.

Prawo budowlane a brak dziennika budowy

Jeśli inwestor z jakichś względów nie dysponuje dziennikiem budowy, przeprowadza się postępowanie dowodowe, które niejako zastępuje dane zawarte w dzienniku budowy.

Jednocześnie przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma stwierdzić o przyczynach braku dziennika budowy. Na jego podstawie można orzec, czy doszło do niedopełnienia przez kierownika budowy obowiązku związanego z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Inspektor nadzoru budowlanego w przypadku braku dziennika budowy może ukarać kierownika budowy mandatem karnym o wysokości do 500 złotych. Podobny mandat nadzór budowlany może wystawić, jeśli kierownik budowy nie dopilnował obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej na budowie.

Zniszczenie dziennika budowy

W sytuacji zniszczenia dziennika budowy należy zwrócić uwagę na zagrożenie odpowiedzialnością karną. Jest to związane z art. 276 kodeksu karnego, zgodnie z którym osoba, która uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. 

Czy Twoim zdaniem ewentualna kara finansowa dla kierownika budowy za brak dziennika budowy jest odpowiednia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

moj kieriwnik budowy T. L. - dziennik budowy odebrał 3 tyg. przed zakończeniem budowy

~ wykonawca / 2016-05-10 12:15:16
oceń komentarz: (0) (0)