Co grozi za brak, fałszowanie ewidencji czasu pracy?

Prawo    
ocena
Ewidencja czasu pracy pozwala na potwierdzenie obecności pracowników, a także obliczenie dla nich wynagrodzenia. W związku z tym powinna być prowadzona w sposób rzetelny i uczciwy - wszelkie nieprawidłowości są zagrożone karą.

Pojęcie ewidencji czasu pracy dotyczy różnego rodzaju środków (od kartki papieru po różnego rodzaju urządzenia), których celem jest sprawdzenie obecności pracownika w danym dniu w miejscu pracy, a także jego ewentualnych spóźnień, urlopów. Skomplikowanie sposobu i techniki prowadzenia ewidencji czasu pracy jest zróżnicowane i zależy od wielkości oraz specyfiki poszczególnych firm.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z istotnych obowiązków każdego pracodawcy (zatrudniającego pracowników), ponieważ pozwala ona na sprawdzenie obecności pracowników w pracy, a dzięki temu na obliczenie dla każdego z nich odpowiedniego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 kodeksu pracy).

Na żądanie pracownika ewidencja jest mu udostępniana przez pracodawcę. Obowiązek ten jest na tyle istotny, że jego nieprzestrzeganie skutkuje możliwością kary. Podobnie jest także w sytuacji gdy dochodzi do fałszowania ewidencji czasu pracy.

Brak ewidencji czasu pracy to wykroczenie

Kodeks pracy informuje nas (art. 281), że brak prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy (a także innej dokumentacji związanej z pracownikami, w tym np. akt osobowych, kwestii związanych ze stosunkiem pracy) jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł (!). Wielkość grzywny jest oczywiście uzależniona od wagi danej sprawy, jej zakresu, okoliczności itp.

Kara za fałszowanie dokumentacji pracowniczej

Jeżeli podczas kontroli w miejscu pracy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy odkryje, że dokumentacja dotycząca ewidencji czasy pracy uległa sfałszowaniu, wówczas występuje on do prokuratury z wnioskiem dotyczącym podejrzenia popełnienia przestępstwa. Należy tutaj podkreślić, że fałszowanie dokumentacji pracowniczej jest przestępstwem ujętym w kodeksie karnym (art. 270) i zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czy w waszej firmie ewidencja czasu pracy jest prowadzona rzetelnie?

OCENA
3.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Luminum? Żenada. Ciężkie, nieintuicyjne oprogramowanie. Pełna komuna.

~ Krzysztof / 2015-06-30 14:35:45
oceń komentarz: (0) (1)

Tylko chwalić i chwalić!! Jak dla mnie strzał w 10. Cały program bardzo dobry. Gotowe exporty i importy danych do Optimy i Sage Symfonia bardzo ułatwiły mi prace.

~ Rafał / 2015-07-16 11:04:22
oceń komentarz: (1) (1)