Co grozi za brak informacji o cookies?

Prawo    
ocena
Informowanie o cookies to obowiązek każdego administratora strony internetowej. Jego niedopełnienie może skutkować wysoką karą finansową.

Cookies są niewielkimi informacjami, które wysyłają strony internetowe – podczas gdy korzystamy ze strony, informacje te zapisują się na naszym komputerze dla usprawnienia funkcjonowania poszczególnych stron www. Informacje w cookies dotyczą wielu rzeczy, m.in. danych dotyczących loginu i hasła. To właśnie dzięki cookies nie musimy za każdym razem ich wpisywać, gdy otwieramy poszczególne strony internetowe.

Cookies w polskim prawie

Od 22 marca 2013 r., kiedy to nastąpiła nowelizacja prawa telekomunikacyjnego, każda polska strona internetowa, która wykorzystuje możliwości cookies, ma obowiązek poinformowania o tym swoich użytkowników. Warto wiedzieć, że zmiana ta była efektem wytycznych wypracowanych przez Parlament Europejski.

Informowanie o cookies w Polsce następuje najczęściej poprzez ramkę z odpowiednią informacją (np. „Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.”), czasem także wymagającą akceptacji poprzez kliknięcie słowa „Akceptuję”.

Nie informujesz – płacisz

Złamanie obowiązku informowania o cookies jest zagrożone karą. Jest to grzywna, która może wynieść 3% przychodu danego podmiotu osiągniętego w danym roku kalendarzowego (art. 210, ust. 1 Ustawy prawo komunikacyjne, z dn. 16 lipca 2004 z późn. zm.). Niezależnie od tej grzywny kierownikowi danej instytucji może zostać wyznaczona kara w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Należy podkreślić, że w prztpadku braku informacji o cookies nakładający karę, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej, uwzględnia m.in. takie kwestie jak dotychczasowa działalność ukaranego podmiotu czy jego możliwości finansowe.

Czy sądzicie, że kara nakładana za brak cookies jest zbyt wysoka?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =