Co grozi za brak kasy fiskalnej?

Prawo    
ocena
Większość sprzedawców ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jej brak może wiązać się z karą finansową, w tym także z koniecznością zapłacenia dodatkowego podatku.

Ogólne zasady dotyczące kasy fiskalnej polegają na tym, że podmiot sprzedający towary i usługi osobom fizycznym (czyli po prostu osobom prywatnym) musi posiadać kasę fiskalną i na niej rejestrować swoją sprzedaż.

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej

Istnieją pewne wyjątki, które umożliwiają zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienia ta są regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (aktualne rozporządzenie jest z dn. 4 listopada 2014 r.). Zgodnie z tym dokumentem podmiotami zwolnionymi są m.in. przedsiębiorstwa, których obrót w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 000 zł.

Grzywna za brak kasy

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i nie należymy do grupy podmiotów zwolnionych z konieczności posiadania kasy fiskalnej, a mimo to kasy tej nie mamy, grozi nam mandat w wysokości od 150 do aż 3000 złotych. Mandat ten może nam wręczyć inspektor kontroli skarbowej podczas kontroli – istnieje możliwość nieprzyjęcia mandatu, jednak w takim wypadku sprawę kieruje się do sądu.

Warto pamiętać, że jeśli z jakichś powodów (niezależnych od nas, np. braku prądu) kasa fiskalna nie działa, nie można dokonywać sprzedaży.

Kara poza grzywną

Oprócz wspomnianej kary grzywny w przypadku braku kasy fiskalnej (w aktach prawnych, w tym Ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., zwanej kasą rejestrującą) przedsiębiorcom, którzy nie zainstalują sobie kasy fiskalnej w odpowiednim czasie, nalicza się dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Dodatkową karą jest również brak ulgi na zakup kasy, ponieważ tylko podmioty, które rozpoczęły korzystanie z kasy fiskalnej w odpowiednim terminie, są uprawnione do odliczenia od podatku kwotę, jako wydał na kupno kasy.

Czy zawsze bierzesz w sklepie paragon? Czy jeśli w sklepie nie dostałbyś paragonu, zgłosił byś sprawę do kontroli skarbowej?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =