Co grozi za brak meldunku?

Prawo    
ocena
Obowiązek meldunkowy do niedawna był wykroczeniem. Obecnie jego niedotrzymanie nie wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Do końca 2015 r. istnieje obowiązek meldunkowy wprowadzony Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. Polega on m.in. na konieczności zameldowania lub wymeldowania się w/z miejscu/a pobytu stałego lub czasowego.

We wrześniu 2010 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, która zastąpi dotychczasową ustawę. Zgodnie z nią z dniem 1 stycznia 2016 r. ustaje obowiązek meldunkowy, a tym samym brak meldunku nie będzie się wiązał z karą. Trzeba jednak uważać, ponieważ data rzeczywistego ustania obowiązku meldunkowego już raz się zmieniła – pierwotnie wynosiła 1 stycznia 2014 r.

Kara za brak meldunku

W przeszłości z brakiem meldunku wiązała się kara ograniczenia wolności, nagany lub kara grzywny (w wysokości od 20 aż do 5000 złotych). Ustawa o ewidencji ludności z dn. 24 września 2010 r. zniosła jednak sankcję karną za brak meldunku – niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie jest więc jednoznaczne z wykroczeniem, nie zapłacimy więc za nie żadnej kary.

Mimo braku obowiązku meldunkowego meldunek warto jednak posiadać. Wiąże się to m.in. z tym, że na adres ten może przychodzić do nas ważna korespondencja (np. z takich instytucji jak sąd), a ponadto meldunek jest ważną informacją statystyczną. Posiadanie meldunku świadczy także o pewnej stabilizacji, może być więc wymagane (czasmi pośrednio) przez pracodawców.

Czy jesteś zameldowany w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz?

OCENA
3.40
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

nie

~ v / 2015-04-07 09:35:44
oceń komentarz: (0) (0)

nie

~ v / 2015-04-07 09:35:44
oceń komentarz: (1) (1)

nie

~ b / 2015-04-29 17:08:26
oceń komentarz: (0) (1)

komunistyczny idiotyzm,powinien wystarczyc pesel

~ anturka / 2015-06-01 09:11:20
oceń komentarz: (4) (2)

nie

~ natka / 2015-06-12 21:31:43
oceń komentarz: (0) (3)

Nie jestem zameldowany w ogóle. Dlatego komornik nie może mnie znaleźć

~ Kleks / 2016-06-24 11:55:12
oceń komentarz: (4) (2)