Co grozi za demoralizację nieletniego?

Prawo    
ocena
Przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich ma na celu prewencję negatywnym zachowaniom w przyszłości.

Jeśli osoba nieletnia (tzn. poniżej 18 roku życia) odrzuca i łamie przyjęte normy życia zbiorowego, wartości czy zasady etyczne, nazywa się to demoralizacją. Do jej przejawów należy m.in.: szkodzenie innym osobom, picie alkoholu, palenie papierosów, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary) itp.

Ze względu na młody wiek i często nieświadome popełnianie czynów zabronionych prawem wszelkie działania naprawcze mają na celu dobro nieletniego – przeciwdziałanie dalszej demoralizacji, która może prowadzić do jeszcze gorszych zachowań w przyszłości.

Demoralizacja nieletnich i kary

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje kilkanaście rodzajów środków stosowanych w wypadku demoralizacji osób nieletnich. Należy do nich m.in.: udzielenie upomnienia, zobowiązanie do określonego postępowania (w tym zwłaszcza naprawienia danej szkody), ustanowienie nadzoru (rodziców, organizacji młodzieżowej, także kuratora), orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Kary dla rodziców

W sytuacji, gdy zachodzi demoralizacja nieletniego, a jego rodzice (lub opiekunowie) nie realizują obowiązków, które nałożył na nich sąd rodzinny, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 50 do 1500 złotych. Grzywna ta może zostać anulowana, jeśli ukarani przystąpią do realizacji obowiązków w terminie 14 dni.

Czy widząc demoralizację nieletniego interweniowałbyś u jego rodziców, nauczycieli?

OCENA
3.67
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Spotkałem dziecko. 6-7 lat około. Używało takich przekleństw, że dawno w praskiej karczmie takich sie nie uzywalo.

~ Obrońca Moralności / 2016-06-01 21:10:52
oceń komentarz: (0) (0)