Co grozi za długi w urzędzie skarbowym?

Prawo    
ocena
Urząd skarbowy bardzo poważnie podchodzi do kwestii niepłacenia podatków, dlatego też dłużnicy muszą spodziewać się wysokich kar i rozpoczęcia egzekucji długów.

O ile za długi w banku nie można pójść do więzienia, zupełnie inna sytuacja jest w momencie długów wobec urzędów skarbowych. Tutaj kary są znacznie wyższe, a niepłacenie podatków jest przestępstwem zagrożonym grzywną, a nawet pozbawieniem wolności. Oszukiwanie urzędu skarbowego może być naprawdę bardzo kosztowne.

Co jest karane przez urząd skarbowy?

Odpowiedzialności karnej podlegają nie tylko te osoby, które w ogóle nie płacą podatków. Dużą część ukaranych stanowią osoby, które nie ujawniały części swoich przychodów w celu zmniejszenia należnego podatku.

Kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności nie jest często stosowana w przypadku unikania płacenia podatków – to ostateczność, ponieważ głównym celem w wypadku przestępstwa skarbowego nie jest resocjalizacja, ale ściągnięcie należności od sprawcy.

Kara grzywny

Karą stosowaną zwykle przez urząd skarbowy za niepłacenie podatków jest grzywna (są to zwykle należności podatkowe za dany okres oraz odsetki). Jej wysokość zależy m.in. od dochodów danej osoby/ obrotów firmy i oczywiście czasu, w jakim sprawca nie płacił podatku. Może się więc zdarzyć, że kara naliczona przez urząd skarbowy będzie bardzo wysoka, a czas jej spłacenia dość krótki.

W momencie, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić kary, możemy wnioskować o rozłożenie jej na raty, których uzyskanie jest jednak dość trudne (szczególnie na okres dłuższy niż rok). Często zdarza się, że nasz dług względem urzędu skarbowego przechodzi do działu egzekucji, dochodzi także do zajęcia konta. Należy podkreślić, że koszty egzekucyjne ponosi dłużnik.

Czy ktoś z waszego otoczenia posiada długi w urzędzie skarbowym?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

TAK

~ ALA / 2016-03-21 14:01:02
oceń komentarz: (0) (0)

Tak

~ Magda / 2017-03-09 05:59:51
oceń komentarz: (0) (0)

Tak

~ Daria / 2018-02-07 20:49:03
oceń komentarz: (0) (0)