Co grozi za fałszywe zeznania na policji, w sądzie?

Prawo    
ocena
Złożenie fałszywych zeznań może być ukarane więzieniem do 3 lat.

Składanie fałszywych zeznań, czyli – potocznie mówiąc – stwierdzanie nieprawdy bądź też zatajanie prawdy, jest przestępstwem ujętym w art. 233 kodeksu karnego. Zgodnie z nim sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Sąd może jednak potraktować całą sprawę w sposób łagodniejszy, jeśli fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności, które nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Podobnie jest także w sytuacji, jeśli dana osoba z własnej woli wyjaśni wcześniejsze fałszywe zeznanie (pod warunkiem, że nie doszło jeszcze do rozstrzygnięcia sprawy, w jakiej dana osoba zeznawała).

Za co kara przy fałszywych zeznaniach?

Kara za złożenie fałszywych zeznań grozi osobie, która została uprzedzona o fakcie odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych zeznań. Ewentualna kara dotyczy także osób, które złożyły przysięgę mówienia prawdy, np. podczas składania zeznań w sądzie, i mimo niej zeznają nieprawdę. 

Należy mieć świadomość, że pamięć ludzka jest zawodna i czasami możemy nie pamiętać dokładnie okoliczności wydarzenia, na temat którego zeznajemy. Musimy jednak dołożyć wszelkich starań, by rzetelnie przedstawić fakty, które zapamiętaliśmy.

Prawo odmowy złożenia zeznań

Warto wiedzieć, że w niektórych sytuacjach mamy prawo odmowy złożenia zeznań. Dotyczy to, po pierwsze, sytuacji, gdy zeznania te dotyczą osoby nam najbliższej, czyli m.in. małżonka, rodzeństwa. Inną sytuacją, w której mamy prawo odmowy zeznawania, jest obowiązek zachowania tajemnicy państwowej lub zawodowej.

Czy składałeś kiedyś zeznania na policji lub w sądzie? Czy informowano Cię wówczas o odpowiedzialności karnej?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =