Co grozi za hakerstwo?

Prawo    
ocena
Hakerstwo jest przestępstwem przeciwko ochronie informacji, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Wraz z rozwojem komputerów pojawili się hakerzy, którzy w różny sposób przypominają o sobie. Zdarzają się stosunkowo błahe ataki hakerskie jak chociażby włamanie na skrzynkę mailową, konto na portalu społecznościowym, ale również te nagłaśniane przez media, np. zablokowanie stron internetowych najwyższych organów państwowych czy banków. I choć wykrycie hakera jest stosunkowo trudne, nie powinno to usypiać czujności, ponieważ kary za hakerstwo są naprawdę poważne.

Kara za hakerstwo

Wysokość kar za hakerstwo określa Kodeks karny. Zgodnie z art. 268a. osoba, która niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych bądź też w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie danych, jednocześnie nie będąc do tego uprawniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak w wyniku działań hakera wyrządzona zostanie znaczna szkoda majątkowa, wówczas sąd może skazać go na karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Warto podkreślić, że ściganie za powyższe przestępstwo następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Atak hakerski na instytucje państwowe

Kodeks karny przewiduje jeszcze wyższe kary, bo od 6 miesięcy do 8 lat, za niszczenia, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania administracji rządowej, innych organów i instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także obronności kraju i bezpieczeństwa w komunikacji.

Tej samej karze podlegać będzie osoba, która zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie powyższych danych.

Włamanie na skrzynkę mailową

Kodeks karny przewiduje także kary za włamanie się na skrzynkę mailową, bez znaczenia, czy będzie to skrzynka zwykłej osoby, czy ministra lub premiera. Osoba, która bezprawnie uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej poprzez podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając zabezpieczenia informatyczne lub inne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Warto zaznaczyć, że ściganie następuje również na wniosek pokrzywdzonego (art. 267 kk).

Padliście kiedyś ofiarą ataku hakerskiego? A może w sposób pośredni staliście się jego ofiarą, nie mogąc np. wypłacić pieniędzy z bankomatu swojego banku?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =