Co grozi za handel bez zezwolenia, na ulicy?

Prawo    
ocena
Za handel bez zezwolenia grozi kara grzywny. Osoba, która zamierza prowadzić handel, musi uzyskać pozwolenie i ponieść opłaty z tym związane.

Na handel bez wymaganych zezwoleń najczęściej decydują się osoby chcące „dorobić”, np. na sprzedaży zniczy w okresie Wszystkich Świętych. Należy się jednak liczyć z tym, że zarówno policja, jak i straż miejska może skontrolować stoisko i w przypadku braku wymaganych zezwoleń posypią się kary.

Handel bez zezwolenia

Karze grzywny nawet do 5 000 zł podlega osoba, która handluje mimo braku stosownych zezwoleń. Jeżeli do tego nasz handel odbywać się będzie na straganie znajdującym się na części pasa drogowego, wówczas dodatkowo zostanie na nas nałożona kara pieniężna w wysokości opłaty za uzyskanie zezwolenia na zajęcie części pasa drogowego, powiększona 10-krotnie.

Taka sama kara grozić nam będzie w sytuacji, kiedy mając pozwolenie, zajmiemy większą powierzchnię niż deklarowaliśmy lub gdy nasze zezwolenie straci ważność. Opłata za pozwolenie na zajęcie pasa drogowego wydawana jest przez zarządcę drogi, a jej wysokość uzależniona jest od zajmowanego obszaru oraz czasu jego zajmowania.

Dodatkowo osoba, która handlując na ulicy bądź chodniku, zatamuje lub utrudni ruch, zostanie ukarana naganą lub mandatem w wysokości od 20 do 500 zł (art. 90 Kodeksu wykroczeń).

Czy nasz handel jest działalnością gospodarczą, czy nie?

Choć wydawać się może że powadzony przez nas handel (nawet sezonowy) wcale nie jest działalnością gospodarczą, to przepisy prawa mogą traktować go inaczej. Zgodnie z definicją: działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową, która wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły.

Poprzez zorganizowanie należy rozumieć sposób pozyskania, przewiezienia towaru, jego wyeksponowania na wcześniej zbudowanym stoisku oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń. Jest to ciąg czynności, które sprzedawca musi wykonać, aby móc sprzedać towar. Natomiast sprzedaż wykonywana w sposób ciągły to również ta, która wykonywana jest przez określony czas lub cyklicznie (nawet co roku).

W przypadku kontroli za handlowanie bez zarejestrowania działalności gospodarczej grozi kara ograniczenia wolności lub kara grzywny w wysokości do 5 000 zł (art. 601 KW). Dodatkowo można narazić się na sankcje karno-skarbowe za ukrycie dochodów.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy chcemy sprzedać np. jabłka albo kwiaty ze swojego ogrodu. Taka sprzedaż jest okazjonalna i nie można uznać jej za zorganizowaną i ciągłą, co najwyżej będzie to odpłatne zbycie rzeczy, tym samym nie jest wymagana rejestracja działalności gospodarczej. Pamiętać jednak należy, że jeżeli sprzedaż przekroczy kwotę wolną od podatku (3 091 zł), trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy.

Opłata targowa

Osoby chcące handlować na targowiskach zobowiązane są uiścić opłatę. Jej wysokość ustala, w drodze uchwały, rada gminy. Ponadto określa ona także zasady ustalania i poboru opłaty oraz termin jej zapłaty. Warto wiedzieć, że ustawodawca wyznaczył górną granicę stawki dziennej, która nie może przekroczyć 699,27 zł.

Czy kary za handel bez zezwolenia są Waszym zdaniem wysokie? Czy zasadne jest prowadzenie działalności gospodarczej, kiedy chce się handlować np. zniczami tylko w okresie Wszystkich Świętych?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =