Co grozi za handel narkotykami?

Prawo    
ocena
Handel narkotykami jest w Polsce nielegalny - sprawcom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki to substancje, które bardzo szybko wywołują uzależnienie w krótkim czasie prowadzące do bardzo negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego osoby je zażywającej, niszczące relacje społeczne, a czasami nawet prowadzące do śmierci osoby uzależnionej. W związku z tym w Polsce posiadanie i handel narkotykami to czynności nielegalne, za które otrzymać można wysokie kary. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii osobie, która handluje narkotykami, grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Co grozi dealerowi

Osobie, która handluje środkami odurzającymi, grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny. Kara 12-letniego pozbawienia wolności oraz konieczność zapłacenia grzywny dotyczy sytuacji, w której przedmiotem handlu była znaczna ilość środków odurzających.

Co grozi dostawcom „hurtowym”

Jeśli ktoś dokonuje przywozu bądź wywozu, nabycia lub dostawy środków odurzających na terenie Unii Europejskiej, podlega karze grzywny i karze pozbawienia wolności do 5 lat. Jeśli przestępstwo ma niższą wagę, karą jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 1 roku.

Przygotowanie to też przestępstwo

Jeśli dana osoba nie handluje jeszcze narkotykami, ale czyni przygotowania, by rozpocząć zbywanie narkotyków lub ich przewóz, również popełnia przestępstwo. Za takie działanie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lub 3 lat.

Handel sprzętem do wytwarzania narkotyków

Warto wiedzieć także, że zgodnie z polskim prawem karze podlega także osoba, która handluje przyrządami do niedozwolonej prawem produkcji środków odurzających. Sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Środki zastępcze a kara finansowa

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza także pojęcie „środka zastępczego” jako substancji, która choć nie jest narkotykiem (w rozumieniu ustawy), jest wytwarzana i rozprowadzania w tych samych celach, w jakich rozprowadzane są narkotyki. Są to tzw. dopalacze. Produkowanie i wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju takich środków zastępczych jest zagrożone karą w wysokości od 20 tysięcy do 1 miliona złotych.

Czy widziałeś kiedyś dilera narkotyków? Czy Twoim zdaniem narkotyki w Polsce są zbyt łatwo dostępne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =