Co grozi za kradzież karty bankomatowej, PIN-u?

Prawo    
ocena
Kradzież karty bankomatowej zawsze jest przestępstwem. Jej użycie jest natomiast karane jako kradzież z włamaniem.

To, czy kradzież jest przestępstwem, czy wykroczeniem zależy zwykle od wartości skradzionego przedmiotu. Granicą jest tutaj kwota równa ¼ minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. jest to 420 zł) – kradzież przedmiotów tańszych jest wykroczeniem, natomiast droższych przestępstwem. Od tej klasyfikacji zależy oczywiście także wysokość kary, która w przypadku wykroczeń jest mniej surowa niż w przypadku przestępstw.

Wyjątki potwierdzają regułę

Od powyższego podziału na wykroczenia i przestępstwa są jednak pewne wyjątki, do których należy m.in. kradzież karty bankomatowej (a mówiąc zgodnie z zapisami kodeksu karnego – karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego).

W przypadku kradzieży karty mamy do czynienia z sytuacją dość wyjątkową, ponieważ sama karta nie jest warta wspomnianej kwoty granicznej, natomiast jej użycie może spowodować kradzież znacznie większych kwot.

W celu uproszczenia, a tym samym dla istotnego potępienia kradzieży karty bankomatowej, sama kradzież karty zawsze jest uznawana za przestępstwo, bez dochodzenia kwoty, którą złodziej następie podjął z bankomatu. W związku z tym możliwą karą za kradzież karty bankomatowej jest grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności (maksymalnie do 5 lat). O wysokości kary decydują oczywiście okoliczności popełnienia przestępstwa, a także skradziona z konta kwota.

Kradzież i użycie karty 

Kara za samą kradzież karty bankomatowej wynosi do 5 lat pozbawienia wolności, jeśli jednak złodziej użyje karty (ponieważ w skradzionym portfelu zapisany był także jej PIN), wysokość kary wyraźnie rośnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy złodziej użyje skradzionej karty zbliżeniowo. Przestępstwo takie jest bowiem kategoryzowane jako kradzież z włamaniem i - zgodnie z kodeksem karnym - sprawcy grozi wówczas kara aż do 10 lat pozbawienia wolności.

Wysokość kary zależy jednak od wagi przestępstwa i w wielu wypadkach zasądzoną karą jest grzywna (w wysokości kilkuset złotych).

Kilka rad dla ochrony karty i pieniędzy

1. Pamiętajmy zawsze o tym, by swój PIN zachować w tajemnicy i nigdy nie zapisywać go na kartce, którą nosimy w portfelu.

2. Podczas korzystania z bankomatu wpisujmy numer PIN dyskretnie, by nie został zauważony (i zapamiętany!) przez potencjalnego złodzieja. 

3. Zawsze gdy stracimy kartę, pamiętajmy, by od razu zastrzec ją w oddziale naszego banku.

4. Bądźmy czujni, ponieważ współcześni złodzieje mogą wykorzystać narzędzia elektroniczne, by użyć naszej karty. Jeśli coś nam się nie podoba w bankomacie, lepiej z niego po prostu nie korzystać lub zgłosić ten fakt do odpowiedniego banku.

Czy słyszeliście kiedyś o przypadku, w którym skradziono komuś PIN podczas korzystania z bankomatu? Czy kiedykolwiek zapisałeś swój PIN na kartce papieru?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =