Co grozi za kradzież paliwa?

Prawo    
ocena
Do kradzieży paliwa może dojść na różne sposoby. Wszystkie jednak zagrożone są karą.

Do kradzieży paliwa może dojść na kilka różnych sposobów. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy sprawca odjeżdża ze stacji benzynowej po zatankowaniu paliwa, nie płacąc w kasie odpowiedniej kwoty. Do tego zdarzenia może dojść nawet przypadkiem - może się zdarzyć, że po prostu zapomnimy udać się do kasy. Innymi rodzajem kradzieży paliwa może być spuszczanie benzyny z cudzych samochodów.

Niezależnie od sposobu, w jaki doszło do kradzieży paliwa, jest to czyn, która podlega przepisom kodeksu karnego lub wykroczeń. Istotna jest tutaj wartość skradzionego paliwa - jeśli nie przekracza ono kwoty ¼ wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wówczas kradzież kwalifikowana jest jako wykroczenie, co wiąże się z odpowiednio niższą karą (grzywna, areszt bądź ograniczenie wolności).

W sytuacji, gdy łączna ilość skradzionego paliwa ma większą wartość (powyżej wspomnianej kwoty), kradzież jest kwalifikowana jako przestępstwo. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Na ostateczną wysokość kary mają jednak wpływ także inne czynniki, nie tylko kwota skradzionego paliwa. W sytuacji, gdy sprawca nie był wcześniej karany, a kradzież była jednorazowa, kara będzie wówczas znacznie niższa. Ważne jest także to, że oprócz ewentualnej kary orzeczonej przez sąd sprawca ma obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego - w tym wypadku po prostu trzeba będzie zapłacić za skradzione paliwo. 

Ważne są okoliczności

Warto także wiedzieć, że istotne znaczenie mają również okoliczności popełnienia kradzieży paliwa, a także to, jak zachowamy się po jej popełnieniu. Jeśli - przykładowo - jednorazowo zapomnimy o zapłaceniu za zatankowane paliwo, ale szybko zareagujemy i uregulujemy odpowiednią kwotę na stacji, oczywiście nie będzie groziła nam kara więzienia. Wspomniane kary grożą przede wszystkim sprawcom, którzy świadomie (a często i regularnie) popełniają kradzież. 

Czy zdarzyło się Wam zapomnieć o zapłaceniu za zaatankowane paliwo? Jak się wówczas zachowaliście?

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =