Co grozi za kradzież samochodu w Polsce, w Niemczech?

Prawo    
ocena
Kradzież samochodu to przestępstwo - sprawcy kradzieży grożą wysokie kary, nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zabranie czyjegoś samochodu w każdym demokratycznym państwie jest czynem niezgodnym z prawem. Choć zawsze jest to czyn nielegalny, systemy karne poszczególnych państw czasem wyraźnie różnią się od siebie. Pojawia się więc pytanie, jak kształtują się kary za kradzież samochodu w Polsce i w sąsiednich Niemczech?

Kara za kradzież samochodu w Polsce

Kradzież samochodu - ze względu na fakt, że wartość pojazdu zwykle jest dość znaczna - klasyfikowana jest w polskim prawie jako przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kradzież samochodu może być także uznana za kradzież z włamaniem (jeśli samochód był zamknięty, kara wynosi wówczas aż do 10 lat pozbawienia wolności).

„Użyczenie samochodu”

W polskim prawie zostało wprowadzone pewne rozróżnienie - oprócz kradzieży możemy mieć bowiem do czynienia z tzw. krótkotrwałym użyciem cudzego pojazdu mechanicznego. Przewidywana przez kodeks karny kara jest podobna jak w przypadku kradzieży, ponieważ wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

W sytuacji użyczenia samochodu (lub każdego innego pojazdu mechanicznego) może dojść do różnych okoliczności:

1. Jeśli sprawca włamuje się do samochodu, zabiera go, a następnie porzuca, wówczas możliwa kara wyniesie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2. Jeśli użyczenie pojazdu nastąpi po użyciu przemocy (lub jej groźby), wówczas może zostać zasądzona kara w wysokości od 1 roku do 10 lat.

Do powyższych kar może zostać dodana również kara grzywny.

Kradzież samochodu w Niemczech

Niemieckie przepisy karne są w kwestii kradzieży dość mocno zbliżone do przepisów polskich. W przypadku kradzieży samochodu możliwa kara to grzywna lub do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli do kradzieży samochodu doszło z włamaniem, możliwa kara zwiększa się aż do 10 lat pozbawienia wolności. Należy także pamiętać, że w Niemczech nieudana próba kradzieży również jest karana.

W przypadku obywateli polskich, którzy popełnili przestępstwo poza krajem, stosuje się polski kodeks karny. Warto jednak podkreślić, że jeśli istnieją różnice w zapisach polskiego kodeksu karnego a ustawy obowiązującej w miejscu popełnienia czynu, sąd stosując polską ustawę, może uwzględnić te różnice z korzyścią dla sprawcy czynu. W przypadku kradzieży samochodu nie ma to jednak zastosowania, ponieważ przepisy polskie i niemieckie w tej kwestii są bardzo podobne.

Jeśli recydywa, to wyższa kara

Należy koniecznie pamiętać, że w przypadku tzw. recydywy, czyli powtórnego popełnienia przestępstwa (przez osobę już kiedyś skazaną), zasądzona kara będzie wyższa.

Co sądzicie o kwestii „krótkotrwałego użycia danego pojazdu mechanicznego”? Czy przewidywana za nie kara nie jest zbyt wysoka?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =