Co grozi za kradzież telefonu komórkowego osobie pełnoletniej, nieletniemu?

Prawo    
ocena
Dorośli i nieletni sprawcy kradzieży w odmienny sposób odpowiadają za popełniony czyn.

Gdy kradzieży dokonuje pełnoletni

Kradzież jest czynem niezgodnym z prawem, który należy do grupy tzw. przepołowionych – może być klasyfikowany jako wykroczenie bądź przestępstwo, co zależy od wartości skradzionych przedmiotów. Kradzież przedmiotu o wartości do ¼ minimalnego wynagrodzenia jest kwalifikowana jako wykroczenie – jeśli więc skradziony telefon będzie warty mniej niż 420 zł (w 2014 r.), pełnoletniemu złodziejowi grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Konieczny jest także zwrot skradzionego przedmiotu lub zapłaty jego równowartości.

W sytuacji, gdy wartość skradzionego telefonu przekracza 420 złotych, mamy do czynienia z kradzieżą, za którą grozi surowsza kara – pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ze względu na różnego rodzaju okoliczności łagodzące (w tym dość niewielką wagę sprawy), sprawcy może zostać zasądzona kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Możliwe zawieszenie kary

W przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności do lat 2 lub też kary ograniczenia wolności, możliwe jest zawieszenie jej wykonania. Przyczyną takiej decyzji sądu są szczegółowe okoliczności przestępstwa, warunki osobiste sprawcy itp.

Jeśli kradnie nieletni

Kary przewidziane dla osób nieletnich za popełnione przez nich czyny niezgodne z prawem są odmienne niż w przypadku osób dorosłych. Wiąże się to z faktem, iż kary dla nieletnich mają przede wszystkim znaczenie wychowawcze, mają zapobiec dalszej demoralizacji młodych ludzi – do ukończenia 17 roku życia małoletni nie podlegają odpowiedzialności karnej. Dlatego też w każdym przypadku szczegółowo badane są okoliczności popełnionego przestępstwa (w tym wypadku kradzieży telefonu).

Sąd rodzinny może względem nieletniego złodzieja zastosować upomnienie, zobowiązać do naprawienia szkody, zastosować nadzór kuratora, skierować na prace społeczne itp.

Warto pamiętać, że tak jak w przypadku osób dorosłych powtórne przestępstwa (recydywa) popełniane przez nieletnich prowadzą do znacznego zwiększenie kary.

Czy słyszeliście o przypadku kradzieży telefonu w najbliższym otoczeniu? A może wam ktoś ukradł telefon? Jakie były okoliczności tej kradzieży?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =