Co grozi za kradzież w miejscu pracy?

Prawo    
ocena
Kradzież w miejscu pracy może skończyć się nawet zwolnieniem pracownika.

Każda kradzież jest czynem niezgodnym z prawem, a jej sprawcy grozi kara w wysokości odpowiedniej do skali kradzieży, a także innych okoliczności. Istotne znaczenie ma tu wartość skradzionego przedmiotu (ona decyduje o klasyfikacji czynu jako przestępstwa lub wykroczenia), ważne są jednak także inne elementy przestępstwa, ponieważ np. kradzież z włamaniem jest karana w sposób bardziej surowy.

Według kodeksu karnego…

Za kradzież w miejscu pracy grozi kara przewidziana kodeksem karnym lub kodeksem wykroczeń - od grzywny, aresztu, po ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli do kradzieży doszło razem z włamaniem, możliwa sprawcy grozi aż do 10 lat pozbawienia wolności.

Szkoda powinna zostać naprawiona, tzn. dany przedmiot powinien zostać zwrócony. W innym wypadku sprawca musi zapłacić okradzionej osobie równowartość skradzionego przedmiotu.

Co mówi kodeks pracy

W związku z tym, że do kradzieży doszło w miejscu pracy, oprócz ewentualnej kary przewidzianej przez kodeks karny w przypadku kradzieży większej rangi zgłoszonej na policję sprawca może zostać ukarany także w inny sposób. Warto pamiętać, że kradzieżą w miejscu pracy może być nawet wyniesienie z biura materiałów takich jak długopisy, notatniki itp. Wszystko zależy jednak od konkretnej sytuacji i wartości skradzionych przedmiotów. Kodeks pracy za kradzież w miejscu pracy (jako formę nieprzestrzegania porządku w procesie pracy) przewiduje karę upomnienia lub nagany. 

Pracodawca ma także prawo zwolnić pracownika, jeśli kradzież jest sklasyfikowana jako przestępstwo (wartość przedmiotu przekracza ¼ kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku; w 2014 r. było to 420 zł). Żeby jednak do tego doszło, przestępca musi albo zostać złapany w momencie popełniania kradzieży, albo też zostać prawomocnie skazany przez sąd. Jeśli wartość skradzionego przedmiotu jest niższa (a tym samym doszło do wykroczenia), pracodawca może zwolnić pracownika za „ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych” (art. 52 ust. 1. kodeksu pracy).

Czy uważacie, że ryzyko kradzieży w miejscu pracy usprawiedliwia wprowadzenie monitoringu?

OCENA
2.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =