Co grozi za „lewe” L4 lekarzowi, pracownikowi?

Prawo    
ocena
Odpowiedzialność za „lewe” L4 ponosi zarówno pracownik, jak i wystawiający je lekarz.

Niektórzy pracownicy nadużywają możliwość przedstawienia L4 pracodawcy, by nie stawiać się w pracy. Pracodawca dysponuje jednak narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie prawidłowości L4. W przypadku wykrycia nadużyć kary grożą nie tylko pracownikowi, ale także wystawiającemu zaświadczenie lekarzowi (jeśli oczywiście z jego strony również doszło do oszustwa).

Kontrola pracownika

Pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę (podobne uprawnienia należą także do ZUS) w miejscu zamieszkania danego pracownika przebywającego na L4 lub też w innym miejscu. Oczywiście do kontroli dochodzi tylko w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt częstego korzystania z L4, które może wzbudzić pewne podejrzenia. Warto zaznaczyć, że podczas kontroli sprawdza się nie tylko obecność pracownika np. w domu, ale także przestrzeganie przez niego zaleceń lekarza. W sytuacji, gdy lekarz zalecił leżenie w łóżku, pracownik nie może w okresie L4 spacerować po mieście lub wyjechać na urlop.

Kara za nadużycie ze strony pracownika

Jeśli dany pracownik nadużywa L4, karą jest utrata zasiłku chorobowego za okres, w którym nie przychodzi on do pracy. Jeśli pracownik zamiast wracać do zdrowia podejmuje się innych zadań (np. innej pracy zarobkowej), dochodzi do poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych, za które pracodawca może nawet zwolnić pracownika i to z jego winy.

W sytuacji, gdy pracownik wyłudzi L4 od lekarza, grozi mu także kara przewidziana kodeksem karnym. Kodeks przewiduje za to karę aż do 3 lat pozbawienia wolności (art. 272).

Co grozi lekarzowi

Lekarzowi, który wystawia „lewe” L4, grożą dwa rodzaje kar. Z jednej strony może on otrzymać karę nawet rocznego zakazu wystawiania takich zwolnień lekarskich, co może wyraźnie wpłynąć na jakość realizowanej przez niego praktyki lekarskiej.

Z drugiej strony lekarzowi grozi także odpowiedzialność karna – nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadkach mniejszej wagi grzywna bądź ograniczenie wolności. Odpowiedzialność karna lekarza może być wyższa, jeśli za wydanie fałszywego L4 osiągnął korzyści majątkowe. Wówczas grozi mu kara aż do 8 lat pozbawienia wolności.

Słyszeliście o przypadkach wystawiania fałszywego L4?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =