Co grozi za mieszkanie w budynku gospodarczym?

Prawo    
ocena
Zamieszkanie w obiekcie gospodarczym wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu.

Budynek gospodarczy (obiekt służący do pracy warsztatowej i przechowywania rzeczy) jest przeznaczony do innych celów niż obiekt mieszkalny, jeśli więc decydujemy się na zamieszkiwanie budynku gospodarczego, powinniśmy dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu poprzez zgłoszenie tego faktu właściwemu organowi (art. 71 ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.).

Istotne jest, by zmiany tej dokonać przed zamieszkaniem – jeśli najpierw zamieszkamy w budynku gospodarczym, a potem będziemy chcieli to zgłosić, będziemy odpowiadali jak za popełnienie samowoli budowlanej, a z nią mogą się wiązać nieprzyjemności i kara finansowa w wysokości kilkuset złotych.

Ponadto zamieszkanie w obiekcie mieszkalnym jest możliwe dopiero po zgłoszeniu faktu zakończenia budowy do odpowiedniego organu, konieczne jest więc zgłoszenie wszelkich przeprowadzonych w budynku gospodarczym robót, a także postaranie się o ich legalizację. Opłata za legalizację zależy od powierzchni obiektu i stawki. Może ona wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kontrola nadzoru budowlanego

Mieszkając w budynku gospodarczym, możemy spodziewać się wizyty kontroli nadzoru budowlanego. Kontrola ta może być efektem tego, że ktoś doniósł na popełnienie samowoli budowlanej (w praktyce donos jest jedną z najczęstszych przyczyn takiej kontroli). Warto wiedzieć, że możliwą karą za samowolę budowlaną jest nawet nakaz rozbiórki danego budynku, choć oczywiście ostateczna decyzja zależy od okoliczności i raczej nie dotyczy nielegalnej zmiany sposobu użytkownia budynku. Realnym efektem kontroli w przypadku zamieszkiwania obiektu gospodarczego jest kara administracyjna (nawet do kilku tysięcy złotych).

Czy znasz kogoś kto mieszkał w budynku gospodarczym i rozpoczął procedurę zmiany sposobu użytkowania obiektu lub też nie?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =