Co grozi za mobbing w pracy, w szkole?

Prawo    
ocena
Mobbing to zjawisko, które może nas spotkać zarówno w szkole, jak i w pracy. Musimy mieć świadomość, że jest to zachowanie sprzeczne z prawem, przed którym powinniśmy się bronić.

Pojęcie mobbingu odnosi się do zróżnicowanych działań, których celem jest poniżenie, zastraszenie, spadek samooceny drugiej osoby itp. Zjawisko to odnosi się przede wszystkim do miejsca pracy, gdzie ofiarą jest jeden z pracowników, jednak może się zdarzyć również w szkole.

Definicja mobbingu z kodeksu pracy (art. 94.) to: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Zdarza się jednak, że to sam pracodawca jest głównym jego sprawcą (szczególnie np. w małych firmach). Warto więc mieć świadomość, że pracownik może (i powinien) bronić się przed takim szkodliwym zachowaniem.

Roszczenia pracownika

W sytuacji, gdy stres związany z mobbingiem w pracy wywołuje u pracownika problemy zdrowotne, może on dochodzić u pracodawcy zadośćuczynienia w formie finansowej. Podobnie jest w sytuacji gdy pracownik – w wyniku mobbingu – zdecydował się rozwiązać umowę o pracę. Ma on wówczas możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy (jego wysokość to przynajmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Trudności w udowodnieniu mobbingu

Warto wiedzieć, że poszkodowany, który zamierza starać się o odszkodowanie za mobbing w pracy, musi być w stanie udowodnić, że faktycznie dochodziło do mobbingu. Zanim więc podejmie się decyzję o działaniach przeciwko pracodawcy, warto zebrać dowody (np. ewentualne maile). Trzeba być świadomym, że w wielu sytuacjach trudne może być zdobycie zeznań świadków – innych współpracowników, którzy mogą obawiać się o swoją posadę.

Mobbing w szkole

Nauczyciele i rodzice mogą mieć problem z odpowiednio wczesnym zaobserwowaniem zjawiska mobbingu w szkole, ponieważ dochodzi do niego najczęściej pośród uczniów. Jeśli jednak jego przejawy zostaną zauważone, rodzice od razu powinni skontaktować się z wychowawcą, a także szkolnym pedagogiem. Z jednej strony konieczne jest działanie, które zakończy mobbing (w tym rozmowa z rówieśnikami dziecka), z drugiej – istotne znaczenie ma wsparcie samego poszkodowanego. W takiej sytuacji wskazana jest wizyta u psychologa.

Mobbing to bardzo negatywne zjawisko, wyraźnie wpływające na jakość życia, wydajność pracowników czy prawidłowy rozwój dziecka. Czy zdarzyło się Wam być świadkiem/ ofiarą takich działań? Jak wówczas zareagowaliście?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =