Co grozi za molestowanie seksualne dzieci?

Prawo    
ocena
Molestowanie seksualne jest ciężkim przestępstwem, uderzającym w godność drugiego człowieka. Kodeks karny przewiduje za takie zachowanie wysokie kary, które stają się bardziej surowe, jeśli ofiarą molestowania seksualnego są dzieci.

Prezentowanie treści pornograficznych

Jednym z rodzajów molestowania seksualnego może być prezentowanie lub udostępnianie dzieciom treści pornograficznych – za takie działanie kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Podobny wymiar kary jest przewidziany w sytuacji, gdy ktoś dla swojego zaspokojenia seksualnego prezentuje dziecku (poniżej 15 roku życia) wykonanie czynności seksualnej.

Obcowanie płciowe z osobą małoletnią

Uprawianie seksu z dzieckiem (osobą małoletnią poniżej 15 roku życia) zgodnie z kodeksem karnym jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gwałtu kara nie może być krótsza niż 3 lata pozbawienia wolności, a w przypadku działań podejmowanych ze szczególnym okrucieństwem okres pozbawienia wolności nie może być krótszy niż 5 lat.

Molestowanie dzieci przez członka rodziny

W sytuacji, gdy sprawcą molestowania seksualnego dziecka jest członek jego rodziny, podobnie jak w sytuacji gwałtu na nieletnim przewidywana kara wynosi przynajmniej 3 lata pozbawienia wolności.

Uwodzenie przez internet 

W kodeksie karnym uwzględniono również kary za tzw. uwodzenie przez internet (art. 200a), czyli wykorzystanie sieci internetowej do np. składania propozycji poddania się czynnościom seksualnym dzieciom, utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem dzieci itp. Za takie działanie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Obligatoryjne leczenie ambulatoryjne

Zgodnie z art. 95a kodeksu karnego sprawca przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej (a także członka rodziny) skazany na karę pozbawienia wolności obligatoryjnie kierowany jest na leczenie ambulatoryjne, które ma na celu zapobiegnięcie ponownemu popełnieniu przestępstwa (np. poprzez obniżenie zaburzonego popędu seksualnego sprawcy).

W związku z dużą powagą przestępstwa molestowania seksualnego, które w ogromny sposób wpływa na rozwój i psychikę dziecka, konieczna jest szybka interwencja w każdej sytuacji, w której podejrzewamy popełnienie przestępstwa. Czy słyszałeś w przypadkach molestowania seksualnego dzieci? W jaki sposób sprawa wyszła na jaw i czy sprawca przestępstwa otrzymał zasłużoną karę?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =