Co grozi za nękanie?

Prawo    
ocena
Nękanie jest przestępstwem, które może spotkać każdego z nas. Warto wiedzieć, co grozi sprawcy. Nie bójmy się bronić.

Rozwój internetu i telefonii komórkowej sprawił, że przestępstwo „nękania” nazywa się nieraz przestępstwem XXI wieku. Wcześniej oczywiście również było ono spotykane, jednak obecnie jest zdecydowanie częstsze – sprawcy mogą nękać swoje ofiary np. za pomocą SMS-ów, nie ruszając się z domowego fotela. W internecie funkcjonuje specjalne pojęcie dla przestępstwa nękania, jest to tzw. stalking.

Jeśli kiedykolwiek byliśmy ofiarami nękania lub też przyszło nam do głowy, by „dla dowcipu” pomęczyć trochę irytującą koleżankę, warto wiedzieć, jakie kary przewidywane są dla sprawcy nękania. Przestępstwo to jest bowiem traktowane bardzo poważne, ponieważ może nieść bardzo negatywne skutki dla psychiki ofiary i jej relacji społecznych. Warto podkreślić, że „nękanie” nie dotyczy tylko osób rozpoznawalnych czy sławnych – może ono dotyczyć każdego z nas.

Nękanie w kodeksie karnym

Zgodnie z zapisami kodeksu karnego, za „uporczywe nękanie innej osoby (…), które wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat".

Sytuacja jest zdecydowanie bardziej poważna, jeśli w wyniku nękania (np. przesyłanych SMS-ów z wyzwiskami, szykan na portalach społecznościowych) osoba pokrzywdzona targnie się na swoje życie. Sprawca nękania podlega wówczas karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Musimy pamiętać, że nękanie jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, jeśli więc staliśmy się ofiarą – nie wahajmy się zgłosić całego zdarzenia na policji. Dobro nasze i naszych rodzin jest wartością, którą powinniśmy chronić.

Czy ktoś kiedyś (w pracy, szkole) próbował Cię nękać? W jaki sposób to robił? Jak zareagowałeś?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =