Co grozi za nielegalne nagrywanie rozmowy, ukrytą kamerą?

Prawo    
ocena
Nagrywanie cudzych rozmów ukrytą kamerą zwykle jest przestępstwem - sprawcy grozi za to kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszy się o nagrywaniu rozmów innych osób ukrytą kamerą - czy to poufnych rozmów polityków, czy kolegów ze szkoły, czy też niani opiekującej się naszym dzieckiem. Faktem jest, że dostępność ukrytych kamer jest nieograniczona - wystarczy tylko wejść na popularne serwisy aukcyjne i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie kamerę. Jeszcze prostsze wydaje się korzystanie z telefonu komórkowego, które niemal w 100% wyposażone są w kamery. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje mogą płynąć z nagrywania rozmów ukrytą kamerą?

Nagrywanie rozmów a przepisy

W Polsce nie istnieją jednoznaczne przepisy prawa dotyczące nagrywania rozmów ukrytą kamerą. Samo nagrywanie rozmów, zwłaszcza tych, w których bierze się udział osobiście, nie jest czynem karalnym. Jednakże w sytuacji, kiedy upowszechnimy np. w internecie nagraną rozmowę, bez zgody osób biorących w niej udział, możemy liczyć się z oskarżeniem o naruszenie dóbr osobistych osoby nagranej, a zwłaszcza o naruszenie prywatności tej osoby.

W takiej sytuacji sprawa może znaleźć się w sądzie cywilnym, a na podstawie przepisów kodeksu cywilnego możliwe jest zasądzenie np. zadośćuczynienia za naruszone dobro (art. 24 K.c.). Należy jednak pamiętać, że postępowanie może zostać wszczęte tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy osoba nagrana, a w tym przypadku poszkodowana, sama wystąpi do sądu cywilnego z powództwem.

Nagrywanie a kodeks karny

Inaczej sytuacja wygląda, gdy nagrywamy rozmowę innych osób, której treść nie jest dla nas przeznaczona. W takim przypadku sprawa wygląda zdecydowanie poważniej, a i konsekwencje mogą być zupełnie inne. Na podstawie art. 267 kodeksu karnego za posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym bądź wizualnym w celu uzyskania informacji, do której nie jesteśmy uprawnieni, podlegamy grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto w tym przypadku można ponieść odpowiedzialność związaną z naruszeniem dóbr osobistych osób, które nagraliśmy. 

Ponadto w sytuacji rozpowszechniania bądź udostępniania nagranych rozmów osobom trzecim możliwe jest naruszenie zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo to chroni wizerunek oraz głos osoby nagrywanej poprzez wyrażenie zgody tej osoby na rozpowszechnianie nagrania z jej udziałem. Konsekwencją takiej sytuacji może być poza nakazem zaprzestania upowszechniania nagrania również wypłata odszkodowania bądź zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. 

Nagranie jako dowód

A co w sytuacji, kiedy chcemy nagrać rozmowę, żeby udowodnić naszą rację np. w sądzie? W sytuacji, kiedy nagrana rozmowa zostanie zarejestrowana bez zgody danej osoby, możemy się liczyć z tym, że sąd nie uwzględni naszego „dowodu” ze względu na naruszenia dóbr osobistych. Wyjątkiem może być sytuacja, w której osoba nagrywająca chroni swojego interesu, którego wartość jest zdecydowanie większa niż ochrona prywatności.

A czy Wam zdarzyło się kiedyś nagrywać rozmowę innych osób za pomocą ukrytej kamery?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Hahaha, ale fajne pytanie na koncu artykulu. Odpowiem pytaniem na pytanie: A czy Pan autor artykulu popelnil jakiej przestepstwo zagrozone wyrokiem do lat 2? No prosze napisac! I nie zapominiec zapisac numeru IP ;-)

~ leming / 2015-06-18 18:22:17
oceń komentarz: (5) (0)