Co grozi za nielegalne posiadanie broni, amunicji?

Prawo    
ocena
W Polsce posiadanie broni wymaga odpowiedniego zezwolenia. Jego brak skutkuje poważnymi karami, ponieważ niesie ryzyko zagrożenia życia i zdrowia innych osób.

Polska należy do krajów, w których posiadanie broni wymaga odpowiedniego zezwolenia. W dyskusji na ten temat czasami przywołuje się na zasadzie kontrastu Stany Zjednoczone, w których broń jest szeroko dostępna dla dorosłych obywateli. W krajach europejskich jednak posiadanie broni jest niezgodne z prawem – w Polsce regulują to przepisy Ustawy o broni i amunicji oraz kodeks karny.

Broń pneumatyczna

Jeśli jesteśmy w posiadaniu broni pneumatycznej, musimy ten fakt zarejestrować. Niedopełnienie tego obowiązku grozi nam bowiem karą aresztu bądź grzywny. Podoba kara dotyczy sytuacji, gdy naszą broń pneumatyczną sprzedamy osobie pozbawionej uprawnień.

W sytuacji, gdy zostawimy broń palną (albo samą amunicję) bez opieki (nawet jeśli jest ona zarejestrowana), grozi nam kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Wynika to z faktu, że może ona wówczas dostać się w ręce osób niepowołanych, w tym dzieci, a w związku z tym stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Warto także wiedzieć, że w momencie noszenia broni przy sobie, powinniśmy zawsze nosić dokumenty uprawniające do jej posiadania (np. legitymację dopuszczającą do posiadania broni, świadectwo broni). W odmiennym wypadku możemy zostać ukarani grzywną.

Nielegalne posiadanie broni a kodeks karny

Zgodnie z kodeksem karnym posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Nieco wyższa kara (do 10 lat pozbawienia wolności) jest przewidziana dla osoby, która wytwarza broń lub amunicję (lub nią handluje), a nie posiada na to odpowiedniego zezwolenia.

Kodeks karny potwierdza obowiązki i odpowiedzialność posiadacza broni ujęte w Ustawie o broni i amunicji. Posiadacz broni nie może bowiem przekazywać jej osobie nieuprawnionej (wówczas grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat).

Osoba, która nieumyślnie utraciła swoją broń palną lub amunicję, jest natomiast zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku. Jak wspomniano wyżej, kara ta wynika z możliwego zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Czy uważasz, że w Polsce broń powinna być legalna i dostępna dla wszystkich pełnoletnich osób? 

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

NIEE

~ www.teczka.pl / 2015-07-02 12:04:12
oceń komentarz: (2) (1)

ttaakk

~ ja / 2015-07-05 00:18:30
oceń komentarz: (1) (2)

"dostępna dla wszystkich pełnoletnich osób" po co?

~ JA / 2015-11-11 13:37:39
oceń komentarz: (1) (2)

na prawo jazdy

~ M1A / 2016-11-19 13:43:49
oceń komentarz: (1) (0)