Co grozi za niepłacenie składek ZUS w terminie?

Prawo    
ocena
Opłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto płacić w terminie. Inaczej narażamy się na dodatkowe koszty.

Płatnik, który nie płaci w terminie składek ZUS, naraża się na nieprzyjemne konsekwencje zwykle związane ze znacznymi kosztami, które przewiduje Ustawa z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Odsetki za niepłacenie

Za zwłokę w płaceniu składek ZUS nalicza się odsetki. Ponadto ZUS może wymierzyć tzw. opłatę dodatkową w wysokości do 100% wartości nieopłaconych składek. Przesłankami do wymierzenia opłaty dodatkowej jest nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości.

ZUS ma także możliwość ukarania płatnika karą grzywny w wysokości do 5 000 złotych. Dotyczy to m.in. niedopełnienia obowiązku terminowego opłacania składek ZUS.

W sytuacji, gdy należności z tytułu składek, odsetki itp. dalej nie są spłacane, rozpoczyna się procedura egzekucyjna, wkraczająca na majątek dłużnika (w tym np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości płatnika).

Możliwość rozłożenia długu na raty

Warto wiedzieć, że w celu uniknięcia odsetek i grzywien, dane przedsiębiorstwo może złożyć wniosek o to, by np. należności względem ZUS rozłożyć na raty (nie dotyczy to jednak składek do ZUS płaconych za pracowników). Rozłożenie długu na raty wiąże się z dodatkowymi kosztami tzw. opłaty prolongacyjnej.

Od czasu do czasu zdarza się także abolicja ZUS, która umarza zobowiązania. Skorzystanie z niej nie jest jednak wolne od wad, choć sami zadłużeni z pewnością na tym zyskają. Wady abolicji długów ZUS widoczne są w szerszym kontekście, np. cierpią na tym te przedsiębiorstwa, które dla spłaty długów zaciągnęły kredyty (abolicja nie zmniejsza im zadłużenia). 

Czy ktoś z Twojego otoczenia zwlekał ze składkami do ZUS? W jaki sposób został ukarany?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =