Co grozi za nieudzielenie pierwszej pomocy?

Prawo    
ocena
Za nieudzielenie pierwszej pomoc możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Lepiej więc nie być obojętnym.

Mimo tego że nie wszyscy są lekarzami lub ratownikami medycznymi, to wszyscy są zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje. Sytuacje mogą być różne, od napotkania osoby, która zasłabła w autobusie czy na ulicy, poprzez wypadek w miejscu pracy, po wypadek komunikacyjny. Nieudzielenie pierwszej pomocy potrzebującym poza moralnymi wyrzutami sumienia wiązać się może z konsekwencjami karnymi. Lepiej więc nie udawać, że się nie widzi wypadku czy osoby, która rzeczywiście tej pomocy potrzebuje, tylko od razu pomóc.

Wiele osób nie udzielając pierwszej pomocy, tłumaczy się brakiem umiejętności jej udzielenia, a także potencjalną odpowiedzialnością karną, a czasami nawet cywilną za wyrządzenie szkody drugiej osobie.

Jeżeli boimy się samodzielnie podejmować jakiekolwiek kroki, pierwsze co powinniśmy zrobić, to zadzwonić na bezpłatny numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji. Dyspozytor pokieruje naszymi dalszymi działaniami, aż do momentu przyjazdu karetki. Warto wiedzieć, ze pierwsze 3-4 minuty są najważniejsze, by podjąć działania ratownicze.

Każdy musi pomóc

Powołując się na art. 162 Kodeksu karnego osoba, która nie udzieli pomocy drugiemu człowiekowi znajdującemu się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Trzeba jednak uwzględnić okoliczność łagodzącą, a mianowicie - nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli udzielenie pomocy wiązać się będzie z narażeniem siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ustawodawca określa także, że nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli udzielenie pomocy wymaga zabiegu lekarskiego albo możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony lekarzy czy ratowników.

Wypadek samochodowy

Biorąc udział w wypadku lub nawet przejeżdżając obok niego, należy jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanym. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku drogowego może wiązać się z karą grzywny lub aresztu (art. 93 Kodeksu wykroczeń).

Natomiast jeżeli jesteśmy sprawcami wypadku i zamiast pomóc uciekniemy z miejsca wypadku, aby uniknąć konsekwencji, musimy mieć świadomość, że za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat, a ponadto dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (art. 44 ust. 2 pkt 3 Prawo o ruchu drogowym).

Udzielaliście kiedyś pierwszej pomocy osobie, która jej potrzebowała? Czy uważacie, że uczenie pierwszej pomocy dzieci jest potrzebne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =