Co grozi za niewystawienie paragonu?

Prawo    
ocena
Niewystawienie paragonu traktowane będzie przez urzędników urzędu skarbowego jak wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, za które grozi grzywna.

Paragon jest dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu. I choć czasem wydaje nam się, że te wszystkie paragony, które kolekcjonujemy podczas zakupów, są zupełnie niepotrzebne, to jednak czasem mogą być bardzo przydatne. Kupujący nie ma obowiązku zabrania paragonu – to już jego sprawa, czy go zabierze czy nie, ale sprzedawca paragon powinien wydać zawsze, bez różnicy, czy kupiliśmy telewizor, proszek do prania czy kilogram jabłek na targu.

Każdy podatnik, który prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, ma obowiązek w przypadku każdej sprzedaży wydrukować paragon fiskalny i wydać go nabywcy. Ponadto paragon (choć czasem wydaje się, że niepotrzebny) umożliwia nam dokonanie zwrotu towaru czy też reklamację. Niewystawienie paragonu wiąże się z karą grzywny dla sprzedawcy.

Kontrole

Urzędy skarbowe coraz częściej przeprowadzają akcje kontrolne i sprawdzają poprawność wydawanych paragonów. Popularne były akcje pt. „Weź paragon”, gdzie inspektorzy urzędów skarbowych kontrolowali punkty handlowe czy usługowe. Nie można jednak nastawiać się, że kontrole odbywają się tylko przy okazji takich akcji. Kontroler – z pozoru zwykły klient – bacznie obserwuje, czy wszystkim klientom wydawane są paragony, w przypadku zauważenia nieprawidłowości jego obowiązkiem jest interwencja, której najłagodniejszą konsekwencją wymiarze będzie mandat.

Przepisy prawa

Zgodnie z art. 62 § 4 Kodeksu karnego skarbowego osoba, która dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej bądź nie wydaje dokumentu z kasy rejestrującej stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak wysoka kara stosowana będzie jednak tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy sprzedawca w ogóle nie posiada kasy fiskalnej albo nagminnie z niej nie korzysta, co oczywiście musi zostać wykryte podczas kontroli.

Ustawodawca określa, że w przypadku sprawy mniejszej wagi sprzedawca podlegać będzie karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 64 § 5). Jako sprawę mniejszej wagi traktowane będzie właśnie niewystawienie paragonu przez sprzedawcę. Grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi od 168 do 33 600 zł. Najczęściej w przypadku kontroli pracowników urzędu skarbowego sprzedawcy, którzy nie wystawili paragonu, otrzymują mandat w wysokości od 168 zł do 3 360 zł.

Zawsze otrzymujecie paragony? Upominacie się o paragon, gdy sprzedawca go nie wydał?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =