Co grozi za niezapłacenie podatku PCC?

Prawo    
ocena
Zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych jesteśmy zobowiązani uiścić w terminie do 14 dni. Za przekroczenie tego terminu grozić może kara oraz odsetki. Jeżeli jednak nie zapłacimy podatku wcale, wtedy konsekwencje mogą być dużo poważniejsze.

Podatek od czynności cywilnoprawnych takich jak umowa kupna-sprzedaży, pożyczki czy darowizny, zobowiązana jest zapłacić do właściwego urzędu skarbowego zazwyczaj jedna ze stron umowy, w terminie do 14 dni. Ponadto zobowiązani jesteśmy wypełnić i złożyć w urzędzie deklarację PCC. Warto pamiętać, że w przypadku gdy wartość umowy jest niższa niż 1 000 zł, nie ma obowiązku składania deklaracji i płacenia podatku.

Co w sytuacji kiedy przekroczymy 14 dniowy termin zapłaty?

Przekroczenie terminu 14 dni na zapłatę podatku oznacza wykroczenie skarbowe i wiązać się będzie z naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki oraz z karą. Istnieje jednak możliwość uniknięcia kary poprzez wyrażenie tzw. „czynnego żalu”. W praktyce polega to na samodzielnym zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego i wskazaniu wszelkich okoliczności, które wpłynęły na nasze zachowanie.

„Czynny żal” należy złożyć pisemnie, razem ze spóźnioną deklaracją podatkową. Przy czym warto zapłacić całą opłatę skarbową jeszcze przed złożeniem „czynnego żalu” – unikniemy wtedy dodatkowych kontaktów z urzędem skarbowym. Wyrażenie „czynnego żalu” pozwoli nam na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej, ale niestety nie uchroni nas przed odsetkami. Odsetki wylicza się samemu na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Kara za wykroczenie skarbowe

Są jednak sytuacje, kiedy wyrażenie „czynnego żalu” nie uchroni nas przed uniknięciem kary. Stanie się tak w przypadku, gdy urząd skarbowy wcześniej dowie się o popełnieniu przez nas wykroczenia skarbowego. Kara może być wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym, a uwarunkowane jest to kwotą podatku. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym karą za popełnienie wykroczenia skarbowego jest grzywna, która minimalnie może wynieść od 168 zł do 33 600 zł, a w przypadku nałożenia mandatu karnego – maksymalnie 3 360 zł (dane z roku 2014).

A co w sytuacji, kiedy nie zapłacimy podatku w ogóle?

W takim przypadku sytuacja wygląda o wiele poważniej. Uchylanie się od opodatkowania, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego skutkować może karą grzywny do 720 stawek dziennych (od 560 do 16 128 000 zł, w 2014 r.) albo karze pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi za oszustwo podatkowe, czyli sytuację, kiedy podatnik poda nieprawdę lub zatai  prawdę w deklaracji podatkowej.

Zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć o zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =