Co grozi za niezgłoszenie pracownika do ZUS w terminie?

Prawo    
ocena
Za nieterminowe zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pracodawcy może grozić kara grzywny – zgodnie z art. 193 Ustawy zdrowotnej. Podobna kara może nam grozić także za niewyrejestrowanie pracownika w ZUS po zakończeniu stosunku pracy.

O czym musimy pamiętać zatrudniając pracownika?

Gdy już znajdziemy na drodze rekrutacji odpowiednią osobę, która zasili szeregi naszej firmy, na podpisaniu umowy o pracę, o dzieło bądź umowy-zlecenia papierkowa robota niestety się nie kończy.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje bowiem Uzdrowotna, gdzie zgodnie z art. 193 pkt. 1a, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pracownika zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Podobnie ma się sytuacja w przypadku rozwiązania stosunku pracy – również mamy 7 dni na wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń.

Za dzień zatrudnienia pracownika uznaje się datę faktycznego rozpoczęcia pracy zawartą na umowie bądź jeżeli takowa nie została podana, wówczas za dzień rozpoczęcia pracy przyjmuję się dzień podpisania umowy. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji pracownika bądź jego wyrejestrowania, co zgodnie z Ustawą zdrowotną stanowi wykroczenie, grozi nam kara grzywny, która może wynieść do 5 000 zł.

Musimy także pamiętać, że zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego) oraz ubezpieczeń zdrowotnych jest obowiązkiem ustawowym, co oznacza, że nie możemy ze zgłoszenia pracownika zrezygnować np. na jego pisemną prośbę. Zgłoszenia pracownika dokonujemy wypełniając formularz ZUS ZUA.

Pracownik na dwóch umowach

W przypadku gdy nasz pracownik posiada już umowę o pracę w innym zakładzie pracy, a jego wynagrodzenie stanowi minimalne obowiązujące, tj. 1 680 zł brutto, wówczas sytuacja wygląda nieco inaczej. Taki pracownik, zatrudniony u nas na np. umowę zlecenie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym, jednak nie podlega już w tym wypadku ubezpieczeniom społecznym. Najogólniej ujmując – za takiego pracownika jako pracodawca odprowadzamy tylko składki zdrowotne.

Oczywiście nasz pracownik o fakcie posiadania umowy o pracę w innym zakładzie oraz o tym, że już jest zarejestrowany w ZUS i ma opłacane składki, powinien nas poinformować na piśmie – zwłaszcza, gdy z jego ubezpieczenia korzysta jego najbliższa rodzina.

Za niepoinformowanie nas o tym pracownik również może podlegać karze grzywny. Bez względu jednak na ilość umów, jakie posiada nasz pracownik, my jako pracodawca pozostajemy w obowiązku zgłoszenia pracownika do ZUS przynajmniej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy coś jeszcze może naszaskoczyć?

Jako płatnik składek musimy pamiętać także o tym, że oprócz zarejestrowania czy wyrejestrowania pracownika, jesteśmy zobowiązani do naliczenia oraz odprowadzenia do 15 dnia każdego miesiąca składek za każdego naszego pracownika na jego konto w ZUS. Również do 15 dnia każdego miesiąca, oprócz składek pracowniczych, musimy pamiętać o złożeniu deklaracji ZUS DRA (deklaracja zbiorcza), deklaracji ZUS RCA (za każdego naszego pracownika indywidualnie) lub zamiast ZUS RCA - deklaracji ZUS RZA (jeżeli nasz pracownik podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Powyższe dokumenty to nic innego jak wykazy, w jakim wymiarze i za kogo zostały odprowadzone składki. Jedyny wyjątek, jaki zwalnia nas z comiesięcznego wypełniania powyższych dokumentów, to wynagrodzenie naszego pracownika wynoszące ustawowe minimum krajowe, czyli 1680 zł brutto. Warto przestrzegać terminowości opłacania składek, gdyż nasza opieszałość może nas kosztować sporo nerwów – począwszy od odsetek za zwłokę, a skończywszy na karach nakładanych przez sądy lub urzędników skarbowych.

A czy Wam się zdarzyło nie dopatrzyć obowiązków rejestracji, wyrejestrowania bądź opłacania składek za pracownika?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Dzień dobry, mnie pracodawca zgłosił do ZUS omyłkowo 3 tygodnie przed terminem, bo wcześniej podpisywaliśmy dokumenty (takie są w tej firmie przepisy). Straciłam przez to zasiłek dla bezrobotnych za okres 3 tygodni -ponad 500 zł. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie i czy tylko z powództwa cywilnego, czy są jakieś inne możliwości? Czy jeśli zgłoszono, że samodzielnie wykonuję działalność gospodarczą, to czy pracodawca może opłacać składki za ten okres (taka była umowa między nami) czy może muszę to zrobić ja?

~ Jadwiga / 2016-08-18 21:05:02
oceń komentarz: (2) (1)