Co grozi za oszustwo podatkowe (skarbowe)?

Prawo    
ocena
Za oszustwo skarbowe przewiduje się karę grzywny, która może być bardzo wysoka. Sprawca powinien więc rozważyć dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Oszustwo podatkowe polega na niepłaceniu podatków (lub płaceniu mniejszych kwot) – najczęściej jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez zgłoszenia jej do opodatkowania, sprzedażą wyrobów akcyzowych bez zapłaconej akcyzy, błędami w stosowanych stawkach VAT i innych, w tym z zaniżaniem deklarowanych do opodatkowania kwot.

Oszustwo takie może być świadome bądź nie, efekt jest jednak taki sam – wizyta przedstawiciela urzędu kontroli skarbowej i nałożenie kary.

Kara za wykroczenie i przestępstwo skarbowe

Sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, a jest nim oczywiście oszust podatkowy, podlega karze. Najczęściej jest to kara grzywny, jednak czasami zdarza się także kara pozbawienia wolności.

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym, do których prowadzi oszustwo podatkowe, jest związane z kwotą oszustwa – do 5-krotności płacy minimalnej mamy do czynienia z wykroczeniem (w 2014 r. było 8400 zł), a powyżej tej wartości z przestępstwem skarbowym.

W przypadku wykroczenia maksymalna kara wynosi ponad 30 tysięcy złotych, natomiast w przypadku przestępstwa maksymalna kara to ponad 15 milionów złotych (wielkość grzywny zależy od skali i wagi przestępstwa skarbowego).

Oszust skarbowy a Krajowy Rejestr Karny

Warto wiedzieć, że za oszustwo podatkowe oprócz konsekwencji karnych skutkuje również wpisaniem do Krajowego Rejestru Karnego, co sprawia, że sprawca ma status osoby karanej.

Można tego uniknąć, jeśli oszust podatkowy zdecyduje się dobrowolnie poddać karze. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ma także inną zaletę – w przypadku powtórnego oszustwa skarbowego nie traktuje się tego jako recydywy, wyraźnie wpływającej na wysokość kary. 

Czy znacie kogoś, kto popełnił oszustwo skarbowe? Czy osoba ta zdecydowała się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =