Co grozi za pobicie?

Prawo    
ocena
Za pobicie skutkujące śmiercią ofiary sprawcy grozi nawet do 10 lat więzienia.

Pobicie jest przestępstwem z kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział XIX kodeksu karnego), a w związku z tym za jego popełnienie grożą wysokie kary. Z pobiciem mamy do czynienia, jeśli przynajmniej 2 osoby atakują jedną (lub mniejszą liczbę osób niż jest atakujących) i można odróżnić napastników od ofiary.

Warto przestępstwo pobicia odróżnić od bójki, w której to obie strony są jednocześnie napastnikami.

Kara pozbawienia wolności

Zgodnie z artykułem 158 kodeksu karnego za udział w pobiciu, w którym naraża się człowieka na szkody zdrowotne, a nawet na utratę życia, grozi sprawcy pozbawienie wolności do 3 lat.

Kara ta wyraźnie wzrasta, jeśli następstwem bójki jest faktyczny uszczerbek na zdrowiu – wówczas kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. W momencie gdy efektem bójki jest śmierć człowieka, kara ta wzrasta aż do 10 lat.

Pobicie z użyciem broni

Wysokie kary grożą sprawcom, którzy pobili człowieka z zastosowaniem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu – wówczas kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Czy byliście kiedyś świadkami pobicia? Jaka była Wasza reakcja?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =