Co grozi za pobicie, znieważenie policjanta (na służbie)?

Prawo    
ocena
Policjantowi jako funkcjonariuszowi publicznemu należy się szacunek - wszelkie przejawy jego braku są karane.

Policjant jest funkcjonariuszem publicznym, któremu z racji pełnionych funkcji należy się szczególny szacunek. Dlatego też czyny wymierzone w policjantów są zagrożone wysoką karą – mówi o tym rozdział XXIX kodeksu karnego dotyczący przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Kara za pobicie policjanta

Jeśli w trakcie pełnienia służby zostanie naruszona nietykalność cielesna policjanta, wówczas sprawcy grozi grzywna lub ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności do trzech lat. Jeśli naruszenie to było spowodowane nieodpowiednim zachowaniem policjanta, sąd może zadecydować o anulowaniu lub złagodzeniu kary.

Oczywiście znacznie wyższe kary przewidziane są dla sprawców, którzy zdecydują się napaść na policjanta. Grozi im bowiem kara pozbawienia wolności do 10 lat, a jeśli całe zajście spowodowało uszczerbek na zdrowiu zaatakowanego policjanta, kara ta zwiększa się do 12 lat pozbawienia wolności. Dotyczy to sprawców, którzy atakują policjanta w większej grupie lub też samodzielnie z wykorzystaniem broni (w tym np. noża lub broni palnej).

Znieważenie policjanta na służbie

Warto również wiedzieć, że kary związane są także ze znieważeniem policjanta na służbie. Karą przewidzianą w kodeksie karnym jest za taki czyn grzywna (nawet do kilku tysięcy złotych), ograniczenie wolności, a także pozbawienie wolności do roku. 

Czy widzieliście lub słyszeliście, jak ktoś obraża policjantów na służbie? Jaka była wówczas ich reakcje?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

fakt kto mieczem wojuje ten od miecza ginie

~ tomek / 2016-01-25 15:55:44
oceń komentarz: (0) (0)