Co grozi za podawanie fałszywych danych osobowych?

Prawo    
ocena
Podawanie fałszywych danych osobowych jest wykroczeniem przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym.

Obowiązek podania naszych danych osobowych zdarza nam się bardzo często, czy to w banku, na poczcie, wypisując bilet miesięczny czy też podczas kontroli drogowej i zazwyczaj przedstawiamy stan faktyczny, bo dlaczego mielibyśmy kłamać.

Jednak czasami zdarzają się takie sytuacje, w których osoby podają fałszywe dane. Najczęściej takie przypadki odnotowywane są, gdy „złapie” nas kontrola biletów, a my akurat dzisiaj jedziemy na gapę lub też, gdy policja przyłapie nas np. na piciu alkoholu w miejscu publicznym. Często pod wpływem chwili i emocji, zamiast podać prawdziwe dane osobowe, podajemy dane np. nielubianej koleżanki. Czy jednak zdajemy sobie sprawę  z tego, jakie konsekwencje mogą grozić nam za taki czyn?

Wykroczenie zagrożone grzywną

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń osoba umyślnie wprowadzająca w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną do legitymowania (np. kontroler biletów) względem własnej lub innej osoby czy też względem swojego obywatelstwa, zawodu, miejsca pracy lub zamieszkania podlega karze grzywny (art. 65 Kw). Grzywna w takim przypadku może wynieść od 20 zł do 5 000 zł, ale zazwyczaj wynosi ok. 200 - 500 zł.  

Należy pamiętać, ze tej samej karze podlegać będzie osoba, która wbrew obowiązkowi, nie udziela wiadomości lub okazuje dokumentów osobie legitymującej. Warto dodać, że w przypadku osób nieletnich (do 18 roku życia) czyn ten traktowany będzie raczej jako demoralizacja, a nie jako czyn karalny.

Inne przypadki fałszowania danych osobowych

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy podrobiona zostanie np. legitymacja szkolna lub studencka, żeby celowo podawać fałszywe dane. W takim wypadku grozić nam może grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 270 Kodeksu karnego).

Jeżeli natomiast podamy fałszywe dane, podając się za inną osobę w Internecie, np. zakładając konto na portalu społcznościowym, chcąc celowo wyrządzić szkodę osobistą drugiej osobie, wówczas możemy odpowiadać za przestępstwo z art. 190 a § 2 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zdarzyło Wam się kiedyś podać fałszywe dane osobowe? Mieliście w związku z tym nieprzyjemności?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Proszę o poradę w sprawię wykroczenia ,abym miał pewność . Poniżej przedstawię sytuację . Zostały złożone zmyślone dane kontrolerowi biletów wraz z podpisem , kontroler nie wezwał policji do potwierdzenia złożonych informacji . Co w takiej sytuacji grozi ?

~ pytający / 2015-11-25 15:22:29
oceń komentarz: (2) (2)

Nigdy. Podaję fałszywe dane i okradam kierowców na BlaBlaCar.

~ Anita / 2016-06-22 14:40:32
oceń komentarz: (1) (2)

a Co jeśli kobieta z którą nie współżyłem podała ze nie poprawne dane osobowe w celu pozwania o ojcostwo czy wtedy ona ponosi karę za podanie fałszywych danych jeśli chodzi o datę urodzenia

~ zdenerwowany23 / 2016-11-15 00:19:57
oceń komentarz: (0) (0)

A jaka kara grozi za wpisanie falszywych danych do umowy najmu mieszkania?

~ Pati / 2016-11-16 15:51:17
oceń komentarz: (2) (2)

A jaka kara za podanie fałszywych danych u pracodawcy?

~ Korososos / 2017-07-15 00:48:57
oceń komentarz: (1) (1)