Co grozi za podrobienie legitymacji szkolnej, studenckiej?

Prawo    
ocena
Podrabianie każdego dokumentu w celu jego wykorzystywania jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Podrobienie legitymacji szkolnej w kodeksie karnym

Legitymacja szkolna i studencka to oficjalne dokumenty, których podrobienie w celu używania jako autentyczne jest przestępstwem opisanym w art. 270 kodeksu karnego. Karą za taki czyn jest grzywna, ograniczenie wolności, a nawet (choć wszystko zależy od okoliczności) pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W sprawach mniejszej wagi sprawcy grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat.

Samo używanie podrobionych dokumentów również jest karalne (art. 273 kodeksu karnego) – grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli przestępstwo zostało popełnione przez osobę, która dotychczas nie była karana, sąd prawdopodobnie zdecyduje o warunkowym zawieszeniu kary.

Warto wiedzieć, że skazanie za przestępstwo podrobienia dokumentu wiąże się z wpisem do Krajowego Rejestru Karnego, co może następnie wpłynąć na trudności w znalezieniu pracy.

Gdy sprawcą jest nieletni

Powyżej wymienione kary są uwzględnione w kodeksie karnym, który jednak odnosi się do osób powyżej 17 roku życia. Legitymację szkolną podrobić mogą jednak także młodsi sprawcy, którzy za czyn ten odpowiadają zgodnie z Ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sprawa będzie rozstrzygana przez sąd rodzinny, który orzeknie środki zapobiegające dalszej demoralizacji sprawcy, czyli np. zastosowanie nadzoru kuratora, udzielenie upomnienia, zobowiązanie do określonego postępowania itp.

Czy znacie przypadki podrabiania legitymacji studenckiej lub szkolnej? Czy Waszym zdaniem sprawcy byli świadomi grożących im kar?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =