Co grozi za podrobienie, sfałszowanie testamentu?

Prawo    
ocena
Za podrobienie lub sfałszowanie testamentu można zostać całkowicie wykluczonym z prawa dziedziczenia, ale to nie jedyne konsekwencje.

Testament jest dokumentem, który na wypadek śmierci rozporządza majątkiem zmarłego. Istnieją trzy sposoby sporządzenia testamentu: własnoręcznie (testament holograficzny), w formie aktu notarialnego oraz ustnie (testament alograficzny). W przypadku testamentu własnoręcznego zachodzi największa obawa przed jego sfałszowaniem.

Testament można podrobić, tzn. inna osoba niż ta, która rzekomo sporządza testament, jest jego autorem, lub też można go przerobić. Przerobienie polega na wprowadzeniu zmian w oryginalnej formie i treści dokumentu.

Podejrzenie o sfałszowanie

W sytuacji poważnych wątpliwości, czy testament jest prawdziwy, należy go zakwestionować w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. W toku postępowania zostaje zazwyczaj powołany biegły grafolog, który porównując pismo zmarłego z pismem widniejącym na testamencie, rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Konsekwencje fałszerstwa

Sprawy związane z testamentem reguluje Kodeks cywilny, który w art. 928 określa, że spadkobierca, który umyślnie zniszczył lub ukrył testament spadkodawcy albo też podrobił go lub przerobił, tudzież świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego, może zostać przez sąd uznany za niegodnego. W sytuacji, kiedy sąd uzna spadkobiercę za niegodnego, zostaje on całkowicie wyłączony od dziedziczenia.

Ważne jest, że każdy kto ma w tym interes, może zażądać uznania spadkobiercy za niegodnego, ale może to zrobić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie nieważności, jednak nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

W związku z tym, że testament jest dokumentem, jego podrobienie lub przerobienie zgodnie z Kodeksem karnym podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (art. 270 KK).

Należy pamiętać, że karane jest również przygotowanie do przestępstwa podrobienia lub przerobienia testamentu. Za przestępstwo to można otrzymać karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Czy znacie przypadki sfałszowania testamentu? A może sami wskutek czyjegoś fałszerstwa zostaliście pominięci w testamencie?

OCENA
4.86
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

a jesli osoba zostaje uznana za niegodna ... czy wtedy dzidzicza jej dzieci ? a jesli one tez " maczaly w tym palce ? co w takiej sytuacji?

~ agata / 2015-05-11 13:46:04
oceń komentarz: (0) (0)