Co grozi za porzucenie pracy?

Prawo    
ocena
Porzucenie pracy może grozić zwolnieniem dyscyplinarnym oraz związanymi z tym konsekwencjami, ale także zapłatą odszkodowania na rzecz pracodawcy.

Porzucenie pracy następuje wskutek zaprzestania wykonywania swoich obowiązków służbowych i nieprzychodzenia do pracy. Zjawisko to, mimo ciągłego kryzysu na rynku pracy, występuje dosyć często, ale odnotowywane jest zazwyczaj wśród pracowników fizycznych i sezonowych. Przyczyny porzucenia pracy mogą być różne, od zwykłego braku chęci kontynuowania pracy, poprzez chęć podjęcia natychmiastowej pracy u innego pracodawcy lub też znalezienie lepiej płatnej oferty pracy zagranicą.  

Wyjścia są dwa

Gdy już jesteśmy pewni, że nie chcemy lub nie możemy kontynuować pracy, lepiej porozumieć się z pracodawcą i spróbować wynegocjować wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy, bo jak wiadomo okres wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy może wynosić od kilku dni aż do 3 miesięcy. Często pracodawca idzie na rękę takiemu pracownikowi i następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W ostateczności pozostaje nam porzucić pracę z dnia na dzień. Jednak konsekwencje takiej decyzji mogą być dosyć nieprzyjemne. Choć w przepisach prawa pracy niegdzie jasno nie jest określone co grozi za porzucenie pracy, to pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - tzw. zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 § 1 Kodeksu pracy). Takie rozwiązanie umowy jest niekorzystne chociażby ze względu za zapis widniejący na świadectwie pracy i w przypadku poszukiwania pracy w przyszłości będzie to bardzo zły sygnał dla potencjalnego pracodawcy.

Nie tylko dyscyplinarka, ale też brak zasiłku

Kolejną negatywną konsekwencją takiego rozwiązania umowy jest sytuacja, kiedy chcielibyśmy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy. Nie zostanie on nam udzielony ze względu na art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jasno mówi, że prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie stosunku służbowego ze swojej winy bez wypowiedzenia.

A do tego odszkodowanie

Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż pracodawca, który uzna, że poniósł szkodę wskutek porzucenia pracy przez swojego byłego już pracownika, może zwrócić się do sądu o zapłatę należytego mu odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej. Należy dodać, że ewentualna wysokość takiego odszkodowania nie jest ograniczona żadnymi widełkami, więc gdy były pracodawca uzna, ze poniósł znaczącą stratę, będziemy zobowiązani do zapłacenia mu równoważności tej szkody.

Porzuciliście kiedyś pracę? Jaka była przyczyna i konsekwencje tej decyzji ze strony pracodawcy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =