Co grozi za posiadanie nielegalnego oprogramowania?

Prawo    
ocena
Korzystanie z nielegalnego oprogramowania wiąże się z wysokimi karami finansowymi, ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności oraz koniecznością zapłaty zadośćuczynienia.

Ceny programów komputerowych – szczególnie jeśli chodzi o polskie warunki finansowe – są dość wysokie, dlatego też wiele osób rozważa możliwość „ściągnięcia” programów z sieci. Musimy jednak wiedzieć, że działanie takie jest nielegalne i za posiadanie ściągniętych z internetu programów komputerowych grożą kary przewidziane w kodeksie karnym oraz Ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

Nielegalne oprogramowanie a kodeks karny

W kodeksie karnym do posiadania nielegalnego oprogramowania odnosi się artykuł 278. Zgodnie z nim osoba, która dysponuje takim oprogramowaniem, jest zagrożona karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do 1 roku. Jeśli wykorzystanie nielegalnego oprogramowania wiąże się z osiągnięciem korzyści majątkowych, wysokość kary wzrasta nawet aż do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto pamiętać o tym, że karą jest również przepadek przedmiotów związanych z przestępstwem, w tym np. płyt z kradzionymi („pirackimi”) programami.

Konieczne zadośćuczynienie finansowe

Dodatkową karą dla sprawcy złamania praw autorskich jest również konieczność zapłaty zadośćuczynienia. W przypadku świadomego korzystania z pirackiego oprogramowania zadośćuczynienie może wynieść 3-krotność wartości danego programu, natomiast w przypadku nieświadomego przestępstwa – 2-krotność wartości programu.

Straty dla firmy

Wspomniane już wysokie ceny programów sprawiają, że wiele firm poszukuje oszczędności w pirackim oprogramowaniu. Stosowanie nielegalnych programów może być jednak bardzo kosztowne i nie chodzi tu tylko o przepisy karne. W przypadku przyłapania firmy na posiadaniu nielegalnego oprogramowania cała sprawa prawdopodobnie zostanie nagłośniona, a firma straci na wiarygodności w oczach swoich klientów, co może następnie wpłynąć na wyraźny spadek dochodów.

Czy uważasz, że kary za korzystanie z nielegalnych programów są wystarczająco wysokie? A może masz pomysł, jak przeciwdziałać nielegalnemu ściąganiu programów?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =