Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu?

Prawo    
ocena
Rozpowszechnianie cudzych utworów może być przestępstwem - maksymalna kara w tym wypadku wynosi nawet 5 lat więzienia.

Kwestie związane z odpowiedzialnością karną w zakresie praw autorskich reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nią rozpowszechnianie cudzych utworów jest zagrożone karą – jej wysokość zależy jednak od okoliczności popełnienia przestępstwa.

Bez podania nazwiska

Zgodnie z ww. ustawą osoba, która rozpowszechnia cudzy utwór, nie podając jednocześnie nazwiska autora (lub też jego pseudonimu), podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat (art. 115). To samo dotyczy rozpowszechniania cudzego utworu w postaci opracowania, artystycznego wykonania itp.

Rozpowszechnianie bez uprawnień

Niezgodne z prawem jest również rozpowszechnianie cudzego utworu bez posiadania odpowiedniego uprawnienia lub wbrew jego warunkom. Sprawcy takiego działania grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności. Wymiar kary zwiększa się, jeśli celem sprawcy było osiągnięcie korzyści majątkowej – wówczas grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat. Najwyższa kara dotyczy jednak sprawców, którzy z przestępstwa rozpowszechniania cudzego utworu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im bowiem kara od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.

Warto podkreślić, że z odpowiedzialności karnej nie zwalnia sprawcy działanie nieumyślne, bowiem również jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności bądź też pozbawienia wolności do 1 roku.

Utrwalenie i zwielokrotnianie cudzego utworu

Zgodnie z ustawą odpowiedzialności karnej podlega także osoba, która utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór muzyczny. Przewidziane kary to grzywna, ograniczenie wolności, bądź pozbawienie wolności do lat 2, a w przypadku, gdy działanie miało stać się stałym źródłem dochodu – do 3 lat pozbawienia wolności.

Czy spotkaliście się z przypadkiem nielegalnego rozpowszechniania utworu?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =