Co grozi za ściąganie filmów, muzyki, gier z Internetu?

Prawo    
ocena
Czy zdajemy sobie sprawę, kiedy ściąganie przez nas multimediów jest nielegalne? Czy w ogóle wiemy, kiedy stajemy się piratami komputerowymi?

Dziś niemal wszyscy mamy posęp do Internetu, a co za tym idzie do nieograniczonych zasobów multimedialnych, które w zasadzie po kilku kliknięciach myszką możemy ściągnąć na nasz komputer. Ale czy to ściąganie jest tak do końca legalne? Czy możliwe jest, że za ściągnięcie pliku mp3 z naszą ulubioną piosenką zapuka do naszych drzwi policja? Najpierw trochę uspokoimy...

Ściąganie filmów i muzyki

Zgodnie z polskim prawem samo pobranie plików z muzyką, filmami czy e-booków nie jest czynem niedozwolonym, nawet jeśli pliki te zostały umieszone na serwerze bez zgody autora. Ale trzeba pamiętać, że tyczy się to tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy pliki te pobieramy na swój własny użytek! Natomiast jeżeli pliki te będziemy udostępniać innym, rozpowszechniać, wówczas już możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Nie każdy ma świadomość, że czasem pliki udostępniają się same, np. poprzez programy, dzięki którym ściągamy te pliki (sieć „peer-to-peer”). Programy takie pobierając z sieci plik, jednocześnie udostępniają go poprzez nasz komputer innym użytkownikom, a my - nawet nieświadomie - stajemy się piratami. Bezpieczniejsze jest jednak ściąganie plików ze stron hostingowych, w oparciu o protokół http, gdzie plik pobierany jest bezpośrednio z serwera na nasz dysk bez jego udostępniania.

Nie wychodźmy przed szereg

Warto jednak zwracać uwagę na datę premiery czy to filmu, czy płyty w Polsce. Ściągnięcie filmu, który za granicą stał się już przebojem kasowym, a w Polsce nie miał eszcze premiery, jest nielegalne.

Gry komputerowy

Głównie ze względu na ceny gier często gracze ściągają je z Internetu. Ściągnięcie gry jest całkowicie nielegalne, a my stajemy się piratami komputerowymi. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której autor gry wyraził zgodę na jej pobieranie z Internetu. Jest to jedyna sytuacja, w której pobranie gry jest legalne.

Wyjściem z takiej sytuacji jest albo zakup oryginalnej wersji gry lub granie prze Internet. Istnieje bowiem wiele stron, które umożliwiają granie on-line, oferując bardzo bogaty zasób tytułów (tzw. minigry).

Co nam grozi?

Piractwo komputerowe polega na łamaniu praw autorskich poprzez nielegalne kopiowanie oraz posługiwanie się danym materiałem bez zgody twórcy lub producenta, a także bez uiszczenia należnych własnością intelektualną opłat. Zgodnie z powyższym piractwo jest naruszeniem Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Twórca, który wskutek naszej zawinionej pirackiej działalności został pokrzywdzony, może domagać się na drodze cywilnej dwukrotności lub trzykrotności wynagrodzenia (art. 79 ust. 3).

Dodatkowo za udostępnianie czy rozpowszechnianie gier czy plików z muzyką lub filmami grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat (art. 116 ust. 1).

Ponadto za piractwo komputerowe możemy odpowiadać jak za kradzież. Zgodnie z art. 278 § 2 Kodeksu karnego karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega ten, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy (grę) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jeżeli jest to sprawa mniejszej wagi, grozić może grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku.

Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ karze od 3 miesięcy do 5 lat podlegać będzie nabycie poprzez czyn niedozwolony - czyli w naszym przypadku pobranie z Internetu - programu komputerowego. Jeśli jednak kupimy grę z nielegalnego źródła (np. na bazarze), wiedząc że jest ono nielegalne, grozić nam może kara grzywny albo kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 293 KK).

Mieliście kiedyś problemy w związku ze ściągnięciem gry, muzyki lub filmów? Czy przepisy prawa są wystarczające, by chronić twórców czy też może są Waszym zdaniem zbyt restrykcyjne?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =