Prawo Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

-

Zdarza się w życiu, że zmuszeni okolicznościami bez zastanowienia składamy pod jakimś wnioskiem do urzędu czy dokumentem, z naszego punktu widzenia mało istotnego, podpis naszego męża czy żony. Osoby te często wiedzą o tym, zostały przez nas poinformowane i nawet udzieliły aprobaty na takie rozwiązanie z przyczyn prozaicznych – np. aby przyspieszyć choćby procedurę np. odebrania zaświadczenia o zarobkach. Mało kto zastanawia się w takim momencie nad tym, że właśnie w taki sposób popełnia przestępstwo za które mogą grozić surowe kary.

Cechy fałszerstwa ma podpisanie dokumentu za zgodą i wiedzą osoby, której podpis widnieje na dokumencie – nie jest przy tym ważne, że taka osoba to nasz małżonek czy inny członek rodziny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został pogląd, że: „obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo” (1). Poza tym użycie takiego dokumentu nie musi wyrządzić komuś szkody, wystarczy, że zostanie okazany jako prawdziwy i już dochodzi do popełnienia przestępstwa. Jakie kary grożą za takie przestępstwo i jak definiuje je kodeks karny? Kary określone są alternatywnie i wiele zależy od tego w jakich okolicznościach i w jakim celu podpisaliśmy dokument za naszego współmałżonka, używając jego imienia i nazwiska.
kara podrobiony podpis

photoxpress.com


– grzywna, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – tyle grozi nam za użycie dokumentu podpisanego przez nas za męża jako autentycznego. Podobnie jeżeli podrobimy dokument czy przerobimy go oraz użyjemy jako autentyczny – niezależnie od tego, czy ktoś uzna go za autentyczny czy też nie – liczy się samo okazanie dokumentu. Dokumentem może być każdy wniosek, pismo, umowa, czy inne oświadczenie woli, który został podpisany przez osobę nie wskazaną w dokumencie (2).

– grzywna, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – taka kara grozi nam za wypełnienie blankietu zaopatrzonego wcześniej cudzym podpisem niezgodnie z wolą osoby rzekomo podpisanej i na jej szkodę (3). Użycie takiego dokumentu jest karalne.

– grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do 2 lat – w przypadkach tzw. „mniejszej wagi” – w praktyce wszystko zależy o okoliczności czynu, powagi dokumentu i faktu, czy został on podpisany przez małżonka za zgodą i wiedzą drugiego małżonka, czemu miał służyć dokument itp. (4)

– grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat – za przygotowanie do popełnienia takiego przestępstwa, czyli np. zabranie pustych blankietów dokumentów małżonka opatrzonych wcześniej jego podpisem, posiadanie dokumentów z już podrobionym podpisem i ich gromadzenie itp.

Powszechnym wydaje się, że takie dokumenty jak np. upoważnienie do odebrania wniosku małżonka w błahej sprawie w dodatku za jego zgodą i wiedzą nie jest społecznie szkodliwe. Jednakże w świetle tych przepisów to nie interes małżonka, którego podpis podrabiamy, jest tutaj chroniony lecz wiarygodność i autentycznych dokumentów. To właśnie wiarygodność dokumentów i pewność obrotu prawnego jest chroniona, w dalszej kolejności zaś interes osoby, która rzekomo dokument podpisała. Takie przestępstwo może skutecznie uniemożliwić nam podjęcie pracy biurowej, gdyż fałszowanie dokumentacji jest społecznie niepożądane.

Uwaga!

Dlatego warto poczekać na małżonka, żeby podpisał dokumenty osobiście niż narażać się na postępowanie karne i skazanie, które na okres około 5 lat może pozbawić nas możliwości odebrania zaświadczenia o niekaralności, tyle czasu zajmuje bowiem zatarcie skazania za takie przestępstwo.

Źródła:
1) wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/01, LEX nr 55220
2) Art. 270 § 1 k.k.
3) Art. 270 § 2 k.k.
4) Art. 270 § 2a k.k.

Czy uważacie, że kara za to przewinienie jest adekwatna do czynu? Podzielcie się swoją opinią.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak pomóc nieśmiałemu dziecku?

Trudności z nawiązywaniem więzi społecznych wiążą się z nieśmiałością. Paraliżuje ona życie osobiste (często także zawodowe) wielu ludzi. Czy można wychować dziecko wolne od nieśmiałości?

Ilość umów na okres próbny z tym samym pracownikiem

Pracodawca może zawrzeć jedną umowę z pracownikiem na jedno stanowisko na okres próbny. Możliwość zawarcia kolejnej umowy próbnej z tą samą osobą pojawia się w sytuacji, gdy będzie ona związana z innym stanowiskiem pracy. Jednak musi zostać spełniony warunek, dotyczący zaistnienia innego zakresu obowiązków.

Zobacz też

Czy warto ubezpieczyć bagaż?

Decydując się na jakąkolwiek dłuższą podróż, warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia bagażu. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje taką formę zabezpieczenia w pakietach obejmujących inne ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: