Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Prawo    
ocena
Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jakim jest spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu podlega karze pozbawienia wolności i utracie wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami.

Media bardzo często informują o wypadkach drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. Największe nasilenie informacji zazwyczaj przypada na okres świąt lub długich weekendów. Ale czy kierowcy pomimo całego szumu medialnego zdają sobie w ogóle sprawę jakie konsekwencje grozić im mogą za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? Może jednak warto zastanowić się nad tym zanim sięgniemy po kieliszek…

Wypadek pod wpływem alkoholu to przestępstwo

Zgodnie z art. 178 Kodeksu karnego osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości popełniła przestępstwo polegające na, nawet nieumyślnym, spowodowaniu wypadku wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podlega karze pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub wszelkich pojazdów mechanicznych.

Spowodowałem wypadek ale nikomu nic się nie stało

Nawet w sytuacji, kiedy doprowadzimy do wypadku pod wpływem alkoholu, w którym nikt w zasadzie nie ucierpiał albo ucierpiał w bardzo niewielkim stopniu i tak zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nasza kolizja, traktowana będzie jako wykroczenie, zgodnie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, natomiast w związku z tym, że prowadziliśmy pojazd znajdując się w stanie nietrzeźwości, potraktowane zostanie to jako przestępstwo (zgodnie z art. 178a § 1 kk).

W sytuacji, kiedy czyn stanowiący wykroczenie jednocześnie wyczerpuje znamiona przestępstwa, sąd orzeka karę zarówno za wykroczenie jak i przestępstwo. Jednak jeżeli za wykroczenie i przestępstwo orzeczono karę tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę, czyli w tym przypadku karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a).

Dochodzenie praw na drodze cywilnej

Poszkodowany lub inna upoważniona do tego osoba (np. małżonek zmarłej kobiety) mogą złożyć do sądu wniosek o naprawienie wyrządzonej krzywdy. Możliwe jest także dochodzenie swoich praw przez pokrzywdzonego na drodze cywilnej. Sąd może nakazać pijanemu sprawcy wypadku wypłacenie renty lub odszkodowania pokrzywdzonemu lub też pokryć koszty związane z leczeniem.

Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia OC samochodu, jednak w przypadku kierowcy, który spowodował wypadek w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, ubezpieczyciel może zwrócić się do niego o zwrot kosztów jakie poniósł na wypłatę odszkodowania (art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Czy kary dla pijanych kierowców są wystarczająco wysokie? Czy Waszym zdaniem ustawodawca powinien zaostrzyć te przepisy?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =