Co grozi za sutenerstwo?

Prawo    
ocena
Sutenerstwo jest przestępstwem określonym w Kodeksie karnym, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Sutenerstwo polega na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawianie przez inną osobę prostytucji. W praktyce oznacza to przede wszystkim ściąganie haraczu. Sutenerstwo jest czynnością powtarzającą się i rozciągniętą w dłuższym okresie czasu. O sutenerstwo może zostać oskarżony np. taksówkarz, który czerpie korzyści z dowozu prostytutki do klientów.

Bardzo często w parze z sutenerstwem występuje stręczycielstwo, polegające na nakłanianiu do uprawiania prostytucji. Nakłanianie to polega głównie na perswazji słownej, ale bez użycia siły czy podstępu. Ponadto z pojęciem sutenerstwa wiązać będzie się kuplerstwo, które jest ułatwianiem uprawiania prostytucji.

Jakie kary?

Zgodnie z art. 204 Kodeksu karnego osoba, która nakłania drugiego człowieka do uprawiania prostytucji lub mu to ułatwia, a jej celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takiej samej karze podlega osoba, która czerpie korzyści majątkowe z prostytuowania się innej osoby.

Jeszcze wyższa kara pozbawienia wolności – bo od roku do 10 lat – grozi, jeżeli osobą nakłanianą lub prostytuująca się jest osoba małoletnia. Przestępstwo sutenerstwa popełnić można tylko i wyłącznie świadomie z bezpośrednim zamiarem.

Sutenerstwem zajmują się nie tylko pojedyncze osoby, ale bardzo często jest to jedno z pól działalności zorganizowanych grup przestępczych. Zdarza się również, że firmy będące z pozoru zwykłymi agencjami modelek, tak naprawdę działają jako „przykrywka” dla sutenerstwa.

Czy kara za sutenerstwo Waszym zdaniem jest wystarczająco wysoka?

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =