Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

Prawo    
ocena

Ucieczka z miejsca wypadku czy kolizji drogowej nie stanowi samoistnego przestępstwa, lecz wpływa na wymiar kary za spowodowanie wypadku, zwłaszcza, gdy doszło do poszkodowania innych osób. Ucieczka z miejsca wypadku jest zachowanie, w uznaniu sądów, bardzo nagannym i zasługuje na szczególne potępienie.

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

morguefile.com

Jak już wspomniałam, przepisy karne nie przewidują przestępstwa ucieczki z miejsca wypadku jako odrębnie traktowanego czynu karalnego. Jest traktowana jako okoliczność obciążająca sprawcę wypadku i powoduje orzeczenie surowszej kary. W przypadku spowodowania wypadku drogowego - ucieczka z miejsca zdarzenia jest podstawą do zaostrzenia kary pozbawienia wolności, która może wynieść odpowiednio:

- do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności - gdy nie ma ofiar wypadku ani osób ciężko poszkodowanych

- od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności - gdy skutkiem wypadku jest czyjaś śmierć lub ciężkie obrażenia ciała (1)

Ponadto, jeżeli w wyniku wypadku są osoby ranne - sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia może zostać postawiony dodatkowy zarzut, nieudzielania pomocy. Nieudzielanie pomocy stanowi oddzielne przestępstwo - inne niż spowodowanie wypadku. Niedzielnie pomocy poszkodowanym, których stan zagraża ich życiu i grozi śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu - jest bowiem obowiązkiem sprawcy wypadku. Powinien on natychmiast udzielić pomocy, jaka w danej sytuacji jest możliwa - także wezwać karetkę pogotowia. Za nieudzielanie pomocy grozi sprawcy kara:

- pozbawienia wolności na okres do 3 lat (2)

Oczywiście w takim przypadku orzeczona kara - będzie karą łączną. Nie jest to jednak koniec konsekwencji prawnych wynikających z ucieczki z miejsca wypadku. Sąd, biorąc pod uwagę stan osoby poszkodowanej, która mogłaby mniej ucierpieć - gdyby pomoc przyszła na czas- może w wyroku skazującym zobowiązać sprawcę do naprawienia szkody (najczęściej orzekając zadośćuczynienie pieniężne na rzecz poszkodowanego, lub jego rodziny). Ponadto skutkiem ucieczki z miejsca wypadku jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który sąd musi zawsze orzec w takiej sytuacji. Środek ten ma charakter obligatoryjny, zaś w przypadku recydywy - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzekany jest dożywotnio.

W przypadkach mniejszej wagi, gdy mamy do czynienia z kolizją drogową i lekkimi obrażeniami ciała poszkodowanych (zadrapania, krwawienie itp.) ucieczka z miejsca zdarzenia i nieudzielanie pomocy - stanowi wykroczenie. W tym wypadku wymagania udzielenia pomocy dotyczą udzielenia pomocy „niezwłocznie” przez uczestnika wypadku, który nie odniósł poważnych obrażeń. Karą za takie wykroczenie jest:

- kara grzywny lub aresztu

- oraz orzekany w każdym takim przypadku - zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat (3)

Powyższe kary mogą zostać orzeczone nie tylko wobec sprawcy kolizji drogowej, lecz również wobec innych uczestników wypadku. Także uczestnik kolizji, która nie nastąpiła z jego winy ma obowiązek udzielenia pomocy - sprawcy wypadku. Inaczej popełnia wykroczenie.

UWAGA!

Istnieją jeszcze konsekwencje związane z pokryciem szkód w mieniu przez sprawcę kolizji czy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel nie będzie chciał pokryć szkód, które są następstwem wypadku. Owszem, ubezpieczyciel wypłaci osobom poszkodowanym należne odszkodowania z polisy sprawcy wypadku, lecz będzie domagał się zwrotu całej sumy odszkodowania od uciekiniera. Zatem oprócz dotkliwych kar ucieczka z miejsca wypadku rodzi konsekwencje natury finansowej.

Źródła:

1) Art. 177 w zw. z art. 178 Kodeksu karnego

2) Art. 162 Kodeksu karnego

3) Art. 93 Kodeksu wykroczeń

Myślicie, że powyższe kary są wystarczające? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =