Co grozi za ujawnienie tajemnicy bankowej?

Prawo    
ocena
Bank i jego pracownicy mają obowiązek ochrony tajemnicy bankowej. Ujawnienie jej - poza możliwymi sytuacjami - zagrożone jest bardzo wysoką grzywną.

Zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku bank oraz wszystkie zatrudnione w nim osoby mają obowiązek zachowania tajemnicy bankowej. Tajemnica ta obejmuje wszelkie informacje, które dotyczą czynności bankowych, uzyskane podczas negocjacji, zawierania umowy itp.

Kiedy bank ma prawo ujawnić tajemnicę bankową

Ustawa wymienia kilka rodzajów sytuacji (art. 104), w których bank może ujawnić tajemnicę bankową. Wśród nich znajduje się m.in. sytuacja, w której ujawnienie tajemnicy bankowej jest konieczne dla realizacji danej umowy, także np. przekazanie jej prawnikom w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku.

Banki mają także obowiązek udzielania informacji (tajemnic bankowych) m.in. innym bankom (w ograniczonym zakresie, niezbędnym do realizowania przez nie usług), a także na żądanie różnego rodzaju instytucji, które precyzuje art. 105 ustawy. Banki są na przykład zobowiązane do ujawnienia tajemnicy bankowej na potrzeby policji, prokuratury oraz sądu. Inne instytucje, którym bank może ujawniić tajemnicę bankową, to m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalny Inspektor Ochrony Danych  Osobowych.

Sposoby i formy przekazania/ujawnienia pewnych informacji objętych tajemnicą bankową wymienionym instytucjom są sprecyzowane w ustawie, przykładowo - celem ujawnienia tajemnicy bankowej policji jest zapobieżenie przestępstwu.

Dochowanie tajemnicy bankowej nie obowiązuje banku również w odniesieniu do danej osoby zainteresowanej. Osoba ta może upoważnić bank do ujawnienia określonych informacji wskazanej instytucji czy jednostkom (np. członkom rodziny).

Nielegalne ujawnienie tajemnicy bankowej

Prawo bankowe przewiduje karę w sytuacji ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę bankową poza przypadkami dozwolonymi w ustawie. Podmiot ujawniający taką tajemnicę zagrożony jest karą grzywny aż do miliona złotych (!), a także karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Osoba lub instytucja, która ucierpiała w wyniku ujawnienia tajemnicy bankowej (chyba, że doszło do tego w oparciu o ustawę), może dochodzić od danego banku zadośćuczynienia finansowego. 

Czy słyszałeś o przypadkach nielegalnego ujawnienia tajemnicy bankowej? Jakie były okoliczności tego zdarzenia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

dostałem na maila wyciąg z konta obcej osoby. Czy to się kwalifikuje ?

~ woox / 2016-04-07 16:35:05
oceń komentarz: (0) (0)

karą grzywny aż do miliona złotych (!), a także karą pozbawienia wolności do 3 lat.

~ Urszula / 2017-08-03 13:23:58
oceń komentarz: (0) (0)