Co grozi za ukrywanie dochodów?

Prawo    
ocena
Ukrywanie dochodów i nieujawnienie ich w zeznaniu podatkowym może pociągnąć za sobą niemiłe konsekwencje finansowe. I to podwójne.

Podatnik, który ponosi znaczne wydatki, a jednocześnie nie wykazuje żadnych albo bardzo małe dochody, może zostać wzięty na celownik przez urząd skarbowy. Dla urzędników taka sytuacja może świadczyć o ukrywaniu źródeł dochodu, np. wynikających z pracy na „czarno”. Urząd skarbowy analizując nasz przypadek, będzie badał nasze przychody i wydatki, a kiedy uzna, że różnica między naszymi dochodami a wydatkami, jest znacząca, wtedy zostanie wszczęte postępowanie przeciwko nam.

Podwyższony podatek

Jeżeli urząd skarbowy w wyniku prowadzonego postępowania udowodni, że ukryliśmy dochód, zostanie na nas nałożony 75% podatek od ukrytych dochodów (art. 30 Ustawy o PIT). Najprościej mówiąc, za każdy 1 000 zł, który ukryjemy, będziemy musieli zapłacić podatek w wysokości 750 zł. 75% podatek ma być zrekompensowaniem uszczuplenia podatku oraz odsetek budżetowi państwa. Tak wysoka stawka podatku ma na celu skłonienie do rzetelnego wywiązywania się z naszego obowiązku podatkowego w przyszłości.

Grzywna

Ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo urząd skarbowy nałoży na nas grzywnę, której wysokość uwarunkowana będzie kwotą podatku narażonego na uszczuplenie. Nałożenie na nas podwójnej kary wydawać się może niesprawiedliwe, lecz zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest w pełni zgodne z Konstytucją. Od wysokości utajonego dochodu będzie zależeć, czy nałożona zostanie na nas grzywna czy mandat. Jeżeli uszczuplenie należności publicznoprawnej przekroczyło 8 400 zł, wówczas odpowiemy jak za przestępstwo skarbowe. Jeżeli będzie to kwota niższa, wtedy mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym.

Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który ukrył dochody, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności. Wysokość stawki dziennej określa sąd, zważając na sytuację materialną podatnika, a także na ustalone przez ustawodawcę granice stawek. Grzywna może wynieść minimalnie 560 zł, a maksymalnie nawet 15 680 000 zł! Jeżeli jednak nasz czyn traktowany będzie jako wykroczenie skarbowe, wówczas nałożona zostanie na nas grzywna uzależniona od minimalnego wynagrodzenia (1 680 zł w 2014 r.), w wysokości od 168 zł do 33 600 zł.

Czy znacie kogoś, kto ukrył kiedyś dochód w zeznaniu podatkowym? Czy urząd skarbowy wszczął przeciwko tej osobie postępowanie?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

tak

~ door / 2015-06-30 21:32:47
oceń komentarz: (0) (0)