Co grozi za ukrywanie osoby poszukiwanej?

Prawo    
ocena
Ukrywanie osoby poszukiwanej jest przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Sprawca danego przestępstwa lub podejrzany w sprawie, aby uniknąć konsekwencji swojego postępowania, czasami wybiera drogę ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Decyzja ta w większości wiąże się z ucieczką z miejsca swojego zamieszkania, czasem nawet za granicę, z posługiwaniem się fałszywymi danymi osobowymi, a nawet podrobionymi dokumentami. Jest to życie w ciągłej ucieczce przed karą. Zdarza się czasem i tak, że osoba poszukiwana ukrywa się u swoich znajomych, przyjaciół albo rodziny. Za pomoc w ukrywaniu takiej osoby grożą poważne konsekwencje.

Zgodnie z art. 239 Kodeksu karnego osoba, która utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w tym zwłaszcza gdy ukrywa sprawcę albo zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto wiedzieć, że taka sama kara zostanie wymierzona osobie, która ukrywa sprawcę przestępstwa skarbowego. Wyjątkiem, w którym sąd odstąpi od wymierzenia kary osobie, która ukrywa poszukiwanego, jest sytuacja, kiedy ukrywany jest osobą najbliższą.

Możliwe jest także nadzwyczajne złagodzenie kary pozbawienia wolności lub odstąpienie od jej wymierzenia, jeśli sprawca udzielił pomocy osobie najbliższej lub też działał z obawy przed grożącą jemu samemu lub jego najbliższym odpowiedzialnością karną.

Mogą zdarzyć się sytuację, w których nie będziemy nawet świadomi, że ukrywamy lub pomagamy osobie poszukiwanej. Jednak gdy nasze podejrzenia wzbudzi zachowanie drugiej osoby, bardzo łatwo możemy sprawdzić, czy nie jest ona osobą poszukiwaną przez policję. Istnieją serwisy policyjne, gdzie możemy sprawdzić w bazach danych, czy znana nam osoba lub osoba ledwo poznana nie jest przypadkiem poszukiwana przez policję. Na stronach takich oprócz zdjęcia, imienia i nazwiska osoby uzyskamy również informację o pseudonimach, wieku czy rodzaju przestępstw, za które dana osoba jest poszukiwana, rysopis.

Czy Waszym zdaniem kary za ukrywanie osoby poszukiwanej powinny być tak surowe?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =

Moim zdaniem kary te są za surowe

~ Tosmon / 2015-05-15 17:01:38
oceń komentarz: (4) (0)

Czy mając świadomość że dana osoba jest poszukiwana listem gończym mam obowiązek zgłoszeńia na policję?

~ Alinka / 2016-09-01 15:07:32
oceń komentarz: (9) (3)

Oczywiście

~ Monika / 2017-04-02 16:02:56
oceń komentarz: (1) (0)