Co grozi za wandalizm?

Prawo    
ocena
Wandalizm w zależności od wysokości wyrządzonej szkody traktowany będzie jako wykroczenie lub przestępstwo.

Wandalizmem należy nazwać czyn polegający na zniszczeniu, uszkodzeniu cudzej własności lub spowodowaniu, że rzecz ta stanie się niezdatna do użycia. Aktem wandalizmu może zatem być pomalowanie ledwo co odnowionej fasady budynku, zbicie szyby wiaty przystankowej, wybicie szyby w witrynie sklepowej, zniszczenie samochodu czy też zniszczenie ogrodzenia. Najczęściej akty wandalizmu są efektem działalności pijanych osób albo następują na skutek kłótni czy w wyniku zemsty.

Wandalizm jako wykroczenie

Zgodnie z art. 124 Kodeksu wykroczeń osoba, która umyślnie niszczy bądź uszkadza cudzą rzecz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Warto jednak wiedzieć, że wartość szkody nie może przekraczać w tym wypadku 1/4 minimalnego wynagrodzenia, tj. 420 zł.

Za usiłowanie oraz podżeganie i pomoc przy niszczeniu lub uszkadzaniu również grożą powyższe kary. Sąd może także orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub też może zobowiązać sprawcę do przywrócenia stanu poprzedniego (np. poprzez zamalowanie ściany na której umieścił graffiti).

Warto wiedzieć, że aby sprawca mógł zostać złapany, pokrzywdzony sam musi zawiadomić organy ścigania.

Wandalizm jako przestępstwo

Jeżeli wartość szkody jest wyższa niż wspomniane wcześniej 420 zł, wtedy akt wandalizmu traktowany będzie jak przestępstwo. Art. 288 Kodeksu karnego przewiduje, że osoba, która niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ustawodawca przewiduje łagodniejszy wymiar kary, bo do 1 roku pozbawienia wolności lub ograniczenie wolności albo grzywnę za sprawę mniejszej wagi. Podobnie jak w przypadku wykroczenia ściganie nastąpi jedynie na wniosek pokrzywdzonego.

Nieletni

Bardzo często przypadki wandalizmu wykrywane są wśród nieletnich. Młody człowiek nie może do końca czuć się bezkarny, bo choć nie odpowie jak dorosły, to i tak będzie odpowiadał przed Sądem Rodzinnym. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich sąd może np. ustanowić nadzór rodziców, opiekunów czy kuratora, zobowiązać nieletniego do naprawienia szkody, skierować do placówki wychowawczej lub nawet umieścić go w rodzinie zastępczej.  

Czy padliście kiedyś ofiarami wandalizmu? Zgłościliście sprawę na policję? Udało się złapać sprawców?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Tak. Mojego oprawce zlapali i puścili wolno wymierzając smieszna kare. A za szkody kto mi zwróci. Auto to nie zabawka.

~ Marta / 2016-07-10 15:13:55
oceń komentarz: (2) (1)