Co grozi za wykrycie THC we krwi, w moczu?

Prawo    
ocena
Samo wykrycie THC we krwi lub ślinie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, ale jeżeli będziemy sprawcami wypadku drogowego albo znalezione zostaną przy nas narkotyki, to już zupełnie inna sprawa.

THC jest aktywnym związkiem chemicznym, który znajduje się w marihuanie albo haszyszu. Jego obecność w organizmie, oczywiście w śladowych ilościach, jest wykrywalna nawet do 3 miesięcy! Testy na obecność THC dostępne są w aptekach i przeprowadzić może je absolutnie każdy. Często korzystają z nich rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci lub nawet nauczyciele podejrzewający swoich uczniów o palenie marihuany.

Samo wykrycie obecności THC we krwi lub moczu, oprócz niezbitego dowodu na palenie marihuany albo haszyszu, nie spowoduje żadnych konsekwencji. Nie ma żadnych jasno określonych przepisów dotyczących konsekwencji wykrycia THC w organizmie. Należy jednak liczyć się z tym, że w przypadku uczniów i testów przeprowadzonych na wniosek nauczyciela, o całej sprawie poinformowani zostaną rodzice, co z pewnością skończy się wzmożoną dyscypliną i kontrolą nad dzieckiem.

Jeśli jednak obecność THC w naszym organizmie wykryje policja przy okazji popełnienie jakiegoś wykroczenia lub przestępstwa, wtedy może być zdecydowanie mniej ciekawie.

Prowadzenie samochodu

W sytuacji, w której zatrzyma nas kontrola drogowa, przeprowadzając rutynową kontrolę narkotestem, możemy już ponieść konsekwencje. I to nie małe. Jeżeli wynik narkotestu wyjdzie pozytywnie, wtedy policja zabierze nas do szpitala na badanie krwi lub moczu. Jeżeli wynik się potwierdzi, sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 178a. Kodeksu karnego osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Oczywiście wymiar kary zależny jest od całej sytuacji, ponieważ na zdecydowanie wyższą karę będzie narażony człowiek, który zostanie złapany przez policję, która miała poważne wątpliwości co do stanu kierowcy (złapanie na gorącym uczynku) niż osoba, która została „przyłapana” w wyniku rutynowej kontroli, a faktycznie paliła marihuanę kilka dni wcześniej.

Sprawca wypadku pod wpływem narkotyków

Jeszcze gorzej sprawa wygląda, jeżeli osoba pod wpływem środka odurzającego spowoduje wypadek drogowy. Bowiem zgodnie z art. 178 KK osoba, która znajdując się pod wpływem środka odurzającego, popełniła przestępstwo polegające na, nawet nieumyślnym, spowodowaniu wypadku wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, podlega karze pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat.

Dodatkowo sąd morze orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub wszelkich pojazdów mechanicznych.

Posiadanie narkotyków

Jeżeli wskutek kontroli policja wykryje w naszym organizmie THC, a dodatkowo zostanie to potwierdzone w szpitalu poprzez badanie krwi i moczu i ponadto znalezione przy nas zostaną narkotyki, wtedy konsekwencje również mogą być poważne. Należy przypomnieć, ze w Polsce jest absolutny zakaz posiadania narkotyków. Zgodnie z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków jest zagrożone pozbawieniem wolności do lat 3.

Czy Waszym zdaniem kary za wykrycie THC we krwi lub moczu u osoby, która paliła marihuanę przed kilkoma dniami albo nawet tygodniami, są adekwatne do popełnionego czynu?

OCENA
4.33
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =